ОРС - интеграция в уебсайта на хотела

Променена на: Tue, 20 септ, 2022 в 1:55 PM

Print

Типове интеграция

Уеб резервационната система на Clock PMS+ (ОРС) може да бъде интегрирана в уебсайта на хотела по два начина: външна интеграция и интеграция в същия прозорец.

Външна интеграция. Това е най-лесният начин да стартирате. Просто поставете линк в уебсайта на вашия хотел. Линкът ще отвори ОРС на нова страница/таб извън уебсайта на хотела.

Интеграция в същия прозорец. ОРС се поставя в една или повече от страниците на вашия уебсайт и напълно се е слялал с него. И двата метода поддържат уиджети и параметризирани линкове.

Външна интеграция

 • Намерете и копирайте кода за линка/бутона, като от навигацията отидете на "Уеб" - "Настройки - Онлайн резервационна система" - раздел "Интеграция във вашия уебсайт" - "Интеграция - нов прозорец (Линк или бутон за вашия уебсайт)".
 • Поставете кода на вашия уебсайт, за създадете линк или бутон, който ще отваря вашата Онлайн резервационна система в нов таб/страница.
 • Свободно може да персонализирате линка в  съответствие с вашата цветова схема и цялостния изглед на уебсайта.
 • Проверете опциите за персонализиране, за да промените цветовете, шрифта, картинката на бранда, горният и долния колонтитул на ОРС.

Интеграция в същия прозорец

С интеграцията в същия прозорец можете да поставите онлайн резервационната система на Clock PMS+  в една или повече страници на вашия уебсайт с един единствен ред код. Самият код ще създаде iframe. ОРС ще работи в този Iframe.

Моля, обърнете внимане, че PayPal Express Checkout изисква да се отваря в отделна страница и не може да бъде интегриран в която и да е друга страница. PayPal може все пак да се използва с интеграция в същия прозорец, но потребителят ще бъде пренасочен към нова страница (извън уебсайта на хотела), за да завърши PayPal транзакцията.

 1. Намерете и копирайте от навигацията - "Уеб" - "Настройки - Онлайн резервационна система" - раздел "Интеграция - същия прозорец".
 2. Отидете на една от страниците, където желаете да интегрирате ОРС.
 3. Изберете място за нея и поставете кода за интеграцията.
 4. Ширина. По подразбиране ширината на ОРС е зададена на 100%. Променете параметъра "ширина", ако е нужно.
 5. Височина. Височината автоматично се приспособява към височината на реалното съдържание. Стойността по подразбиране е (2000px) за съвместимост с по-старите браузъри. Променете стойността, ако е необходимо.

И ето, че сте готови.

Проверете опциите за персонализация, за да промените цветовете, шрифта,  картинката на бранда, горния и долния колонтитул на ОРС.

Коя страница да интегрираме?

Clock ОРС ви дава избор от три страници за интеграция: страница "Стъпка 1", "Стъпка 2" или страницата с календара.

A. Стъпка "Стъпка 1"

Това е страницата, интегрирана от интеграционния код по подразбиране. Това е първата страница на ОРС, където потребителят попълва своето пристигане, престой и ако желае броя на възрастни и деца.

Външна интеграция. Следвайте стъпките от интеграционните типове по-горе.

Интеграция в същия прозорец. Следвайте стъпките от интеграционните типове по-горе. 

Б. Стъпка "Стъпка 2"

Това е страницата, показваща свободните стаи и наличните тарифи за избрания период. Това е страница-резултат, което означава, че изисква Пристигане, Нощувки и по желание брой възрастни и деца.

Външна интеграция. Проверете примерите по-долу за конструиране на линкове и форми.

Интеграция в същия прозорец. Намерете интеграционния код в "Интеграция - същия прозорец" - "Още възможности за интеграция" - "Списък с тарифи".  Проверете примерите по-долу за конструиране на линкове и форми. 

В. Страница с календара

Календар, показващ наличните стаи и най-ниските цени за всяка дата. Може да използва, но не изисква, посочено Пристигане, Престой, Стая и т.н.

Външна интеграция. Проверете примерите по-долу за конструиране на линкове и форми. 

Интеграция в същия прозорец . Намерете интеграционния код в "Интеграция - същия прозорец" - "Още възможности за интеграция"  - "Календар "Тарифи и Заетост"". Проверете примерите по-долу за конструиране на линкове и форми.

Дълбоки линкове

Clock ОРС поддържа дълбоки параметризирани линкове. С тях можете да я свържете с вашата начална страница, специални оферти, промоции, пакети, типове стая/страници на стаи и други.

Списък на всички Clock ОРС параметри:

 • wbe_product[arrival] - Ден на пристигане в един от форматите: 10 Mar 2014 (ДД ммм ГГГГ) или 2014-10-03 (ГГГГ-ММ-ДД)
 • wbe_product[nights] - Нощувки/престой. Цяло число: 1, 5, 7, ...
 • wbe_product[adult_count] - Възрастни. Цяло число: 1, 2, ...
 • wbe_product[children_count] - Деца. Цяло число: 0, 1, ...
 • wbe_product[room_id] - Уникален номер на стаята. Цяло число. Може да се получи от системата или от конструктора на линкове.
 • wbe_product[room_type_id] - Уникален номер на типа стая. Цяло число . Може да се получи от системата или от конструктора на линкове.
 • wbe_product[wbe_rate_ids] - Списък с уникалните номера на тарифите. Цяло число. Може да се получи от системата или от конструктора на линкове.
 • wbe_product[bonus_code] - Бонус код за достъпване на специални тарифи.

Конструктор на линкове

Използвайте "Конструктор на линкове" в екрана "ОРС настройки", за да създадете всеки, линк, който ви е нужен.

Примери

Пример 1: Линк от хотелската страница "Двойна стая" (DBL) към Страница 1 на ОРС.

Използвайте параметъра "тип стая" ( wbe_product[room_type_id] ), за да създадете линк към резервационната  система, показващ само DBL стаи/тарифи

https://sky-eu1.clock-software.com/39390/8311/wbe/products/new?product_search%5Broom_type_id%5D%5B%5D=15344

Пример  за код за интеграция в същия прозорец:

Трябва да имате интегрирана Стъпка 1 във вашия уебсайт. Проверете "Коя страница да интегрираме?" - "А". Създаване на УРЛ за:

[url_in_hotel_site_for_page_with_page1_integration]?product_search%5Broom_type_id%5D%5B%5D=15344

Пример 2: Линк от Двойни стаи за оферта за 2 дни за Св. Валентин за 2 възрастни

Използвайте параметри Тип стая, Пристигане, Нощувки, Възрастни и Деца

https://sky-eu1.clock-software.com/39390/8311/wbe/products?product_search%5Badult_count%5D=2&product_search%5Barrival%5D=14+Feb+2025&product_search%5Bchildren_count%5D=0&product_search%5Bnights%5D=2&product_search%5Bwbe_rate_ids%5D%5B%5D=275372

Пример за код за интеграция в същия прозорец:

Този линк съдържа всички важни параметри (Пристигане, Нощувки, Възрастни и Деца), така че може да бъде свързан към интегрираните Страница 1, Страница 2. Проверете  "Коя страница да интегрираме?" - "А", "Б". Създаване на УРЛ за:

[url_in_hotel_site_for_page_with_page1_or_2_integration]?product_search%5Badult_count%5D=2&product_search%5Barrival%5D=14+Feb+2025&product_search%5Bchildren_count%5D=0&product_search%5Bnights%5D=2&product_search%5Bwbe_rate_ids%5D%5B%5D=275372

Пример 3: Поставете малка форма, съдържаща Пристигане, Нощувки (по желание Възрастни и Деца) на вашата начална страница.

Поставете малка форма със задължителни параметри на вашата начална страница. Потребителите попълват полетата и виждат свободните стаи и тарифи директно. Свободни сте да стилизирате формата в унисон с вашия уебсайт.

****INTEGRATION_URL**** може да бъде всяко урл от раздел "Коя страница да интегрираме?" - "A", "Б" или "В". Не поставайте параметри Пристигане, Нощувки, Възрастни и Деца в INTEGRATION_URL или те биха заменили стойностите на всяко поле, което клиентът попълни.

Примерен код за формата:

<form accept-charset="UTF-8" action="****INTEGRATION_URL****" method="get">
 <div>
  <label>Arrival: </label>
  <input name="wbe_product[arrival]" type="date">
 </div>
 <div>
  <label>Nights: </label>
  <input name="wbe_product[nights]" type="number" value="1">
 </div>
 <div>
  <label>Adults: </label>
  <input name="wbe_product[adult_count]" type="number" value="2">
 </div>
 <div>
  <label>Children: </label>
  <input name="wbe_product[children_count]" type="number" value="0">
 </div>
 <div>
  <input name="commit" type="submit" value="Book">
 </div>
</form>

Пример 4: Поставете линк към Clock ОРС Календар на заетостта за конкретно събитие или специална дата

Използвайте параметъра Пристигане ( wbe_product[arrival] ), за да създадете линк, отварящ календара на заетостта, започващ от тази конкретна дата.

https://sky-eu1.clock-software.com/39390/8311/wbe/products/calendar_new?product_search%5Barrival%5D=16+Mar+2025

Пример за код за интеграция в същия прозорец:

Трябва ви интегрирана страницата с календара във вашия уебсайт. Проверете "Коя страница да интегрираме?" - "В". Създаване на УРЛ за:

[url_in_hotel_site_for_page_with_calendar_integration]?product_search%5Barrival%5D=16+Mar+2025

Пример 5: Показване на само промоционалните тарифи в ОРС

Може да зададете списък от тарифи да се показва в ОРС с wbe_product[wbe_rate_ids] параметри. Използвайте "A", "Б" или "В" линкове в зависимост от вашите нужди.

Примерен код за "Външна" - "Страница 1" интеграция за 2 тарифи:

https://sky-eu1.clock-software.com/39390/8311/wbe/products/new?product_search%5Bwbe_rate_ids%5D%5B%5D=132103&product_search%5Bwbe_rate_ids%5D%5B%5D=100635

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница