Потребители

Променена на: Fri, 10 февр, 2023 в 9:24 AM

Print

Тази настройка изисква предоставено право "Потребители - създаване и редакция" и активиран MFA!

Потребителите в Clock PMS+ се използват за:

 • Ограничаване на достъпа до различни функции, данни и акаунти.
 • Проследяване на промени, действия и контролни събития по всеки отделен потребител.
 • Справки за приключване на касата и деня.

Притежател на абонамента

Притежателят на абонамента e потребителят (потребителският имейл) на първичния абонамент в Clock. Той има пълен административен достъп до системата. При нужда имейлът на притежателя на абонамента може да бъде променен през системата. За тази цел:

 • Логнете се с имейла на притежателя на абонамента;
 • Отидете на Настройки ->Всички настройки->Потребители;
 • Редактирайте притежателя на абонамента;
 • Изберете бутона "Смяна на имейла на собственика на акаунта";
 • Попълнете новия имейл на притежателя на абонамента;

Забележка:

 • След потвърждаването на промяната на собственика на абонамента, ще се генерира случайна парола. Моля, копирайте я, разлогнете се, логнете се с новия собственик на абонамента и копираната случайна парола. Вече можете да промените паролата, като редактирате новия собственик на абонамента.
 • След успешната промяна на собственика на абонамента, моля, свържете се с нас на clockpms@clock-hs.com, като използвате имейл адреса на новия собственик на абонамента и ни известете за промяната. На новия имейл адрес на притежателя на абонамента ще пратим съобщение за активация на сервизния портал.

Добавяне на потребители

За да създадете нов потребител от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки-> Потребители. В екрана ще се заредят наличните потребители в абонамента. Ще разпознаете потребителя на абонамента, които е маркиран с две ключ иконки в списъка с потребители. Редовните потребители, които имат предоставено правото "Потребител: създаване и редактиране", също са администратори и са маркирани с една ключ иконка.

За да добавите нов потребител, изберете бутона "Добави" и попълнете съответните полета:

 • Потребителско име (1): Потребителското име трябва да бъде уникално. Препоръчително е да използвате по-силни (по-дълги и необичайни) потребителски имена за по-голяма защита. Не може да бъде променено след създаването на потребителя.
 • Пълно име (2): Пълно лично име. Незадължително.
 • Потребителска група (3): Ако е избрана, тя ще даде на потребителя всички права, които се отнасят до групата (повече подробности може да намерите в Потребителски групи.
 • E-mail (4): Незадължително.
 • Език (5): Езикът на потребителския интерфейс за този потребител.
 • Първи ден от седмицата (6): Незадължително.
 • Политика за блокиране на достъпа до мрежата (7):
  • Със свободен достъп: потребителят може да достъпи Clock PMS+/POS от всяка мрежа (локация).
  • Заключена само за посочените мрежи: Потребителят може да достъпи Clock PMS+/POS само през мрежа, добавена към списъка "Надеждни мрежи". 

Научете повече за сигурността на потребителския достъп.

 • Излизане от системата – минути без дейност (8):  Потребителят ще бъде автоматично разлогнат, ако няма активност в системата за избраната времева рамка. Максималната стойност е 720.
 • Парола и Потвърждение на парола (9): Препоръчително е да използвате по-силни (по-дълги и необичайни) пароли за по-голяма защита.
 • Смяна на паролата при следващо влизане (10): Ако активирате опцията, при следващо логване в системата, потребителят ще бъде подканен да смени паролата си с нова по свой избор.
 • Позволи достъп до акаунт (11): Отбележете акаунтите, до които потребителят ще има достъп;

Важно: Потребителите са общи за всички акаунти в абонамента. Един потребител може да има достъп до няколко акаунта. Правата, предоставени на този потребител се прилагат за всички акаунти, до които има достъп. Ако искате да делегирате различни права на потребителя в различните акаунти, е нужно да му създадете отделен потребител за достъп до всеки от акаунтите.

Делегиране на права

Правата на потребителя може да бъдат присвоени от потребителската група, която му е предоставена или персонално избрани за него. Вижте как да управлявате правата чрез Потребителските групи.

Правата са разпределени в няколко групи. Под всяко право ще намерите кратко описание за неговото предназначение. Правата, маркирани с "*КС" са свързани с контролни събития, които се следят в контролните справки. Над всяка група имате бързи бутони за маркиране/размаркиране (12) на всички права в нея.

Правата, предоставени чрез потребителска групата се индикират със специална икона и се управляват през групата. Към тези права може да добавите допълнителни като ги отбележите за конкретния потребител.

Потребители - търсене

Както вече споменахме потребителите са общи за целия абонамент и можете да ги управлявате през всеки ПМС или ПОС акаунт.

Съвет: Ако конкретен потребител не се вижда в таблицата на екран "Потребители", изберете "Всички потребители" от филтриращото поле (14).

В Clock PMS+ и Clock POS може да търсите потребители по име, както и по пълното име:

 • Отидете на Настройки->Всички настройки->Потребители;
 • В полето за търсене (13), въведете името на потребителя или пълното име;
 • Използвайте полето за филтриране (14), за да търсите във Всички потребители, Активни потребители или за конкретен ПМС/ПОС акаунт;

Редакция на потребители

Намерете потребителя и изберете бутон “Редактиране” в неговия ред. В режим на редакция на потребителя може едновременно да предоставите (и видите) правата за достъп до всички акаунти, независимо от използваната система (Clock PMS+ или POS).

Важно: Веднъж зададено, потребителското име не може да бъде променено.

 • За да промените парола, въведете новата парола в полетата "Парола" и "Потвърждение на парола"

Забележка: Потребителите могат сами да променят своите пароли, без да им е предоставено правото "Потребител: създаване и редакция".

 • Може да променете акаунтите, до които потребителят има достъп;
 • Ако е нужно променете предоставените му права като изберете нова потребителска група  или активирате/деактивирате конкретно право;
 • В режим на редакция може също да изберете кои Задачи да бъдат проследявани от потребителя. За целта изберете бутон "Канали със задачи" (15) и маркирайте необходимите канали;
 • Запишете.

Деактивиране/Активиране на потребители

Веднъж създаден, потребител не може да бъде изтрит, за да може да се води пълен лог на извършените промени. Вместо това потребителите могат да бъдат деактивирани.

 • Влезете в екрана за редакция на потребителя и изберете "Деактивирай!"(16) . Също така може да изберете опцията "Деактивирай!" от падащото меню на бутон “Редактиране” в реда на потребителя.
 • За да Активирате неактивен потребител, отворете  екрана за редакция на потребителя и изберете бутон “Активирай”.
 • Може да ограничите достъпа на даден потребител без да го деактивирате. Влезте в екрана за редакция на този потребител и изключете правата и акаунтите, които трябва да бъдат недостъпни за него. Запишете.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница