Режим на Туристическия данък

Променена на: Tue, 25 окт, 2022 в 2:33 PM

Print

Clock PMS+ поддържа няколко режима за прилагане на настроения туристически данък. Режимът може да бъде избран в конфигурацията на всяка тарифа и автоматично ще се прилага за резервациите, за които тарифата е избрана. В допълнение при използване на ръчна цена за резервация също може да изберете режим на туристическия данък, който да се приложи към зададената ръчна цена. 

Видове режими

За да илюстрираме начина на работа на всеки от режимите, ще разгледаме следния пример - цена на стая 100 EUR, 10% туристически данък и 1-дневен престой.
  • Без туристически данък – няма да се приложи никакъв туристически данък към цената на стаята.

  • Допълнително, отделно начисление – туристическият данък се добавя към цената на стаята, като отделно  начисление във фолиото на госта.

  • Включен, общо начисление – туристическият данък е включен в цената на стаята. Размерът на данъка ще се покаже като пояснителен текст към начислението за стая.  В справка "Модификатори на начисления" може да следите сумата на изчисления туристически данък.

  • Включен, отделно начисление – туристическият данък е включен в цената на стаята. Във фолиото на госта ще има две реда - начисление за стаята с цена, от която е приспаднат размера на данъка и начисление за туристическия данък. Общата сума на двете начисления е равна на цената на стаята.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница