Изисквания за вашия уебсайт за нуждите на KYC процес

Променена на: Tue, 21 май, 2024 в 10:18 AM

Print

Изисквания към вашия уебсайт и приложение

За да обработвате онлайн трансакции през BookDirect, има стриктни изисквания относно съдържанието, което следва да бъде ясно видимо на вашия уебсайт или BookDirect.

Общи условия

Общите условия могат бъдат разделени на две части:

 • Вашите общи условия - часове за настаняване, напускане на хотела; приемани начини на плащане; политики относно деца, домашни любимци, пушене; отговорност; други политики и информацията, която вашите гости трябва да знаят (или която по закон сте задължени да им предоставите). Те трябва да са видими на последната стъпка на резервационния процес през BookDirect.

Забележка: Добавете тези общи условия от меню Настройки-> Всички настройки-> Съдържание-> Общи преводи-> Потвърждение на резервация - Политика на хотела.

 • Описание на вашата гаранционна политика - това е изключително важно, тъй като описва какво трябва да направят вашите гости, за да завършат и гарантират резервацията си. Следва да включва какво изисквате за приключването на резервацията - Само данни на кредитна карта; Пълно предплащане; Частично предплащане и в какъв размер; кога следва да се заплати остатъкът от сумата и т.н. Също така следва да включва описание на политиката при анулиране - възстановяват ли се суми или не? Ако се възстановяват суми, до кога могат гостите безплатно да анулират резервацията си; каква е таксата за късна анулация и т.н.

Забележка: Добавете тези описания за всяка гаранционна политика, която имате от меню Настройки-> Всички настройки-> Съдържание-> Общи преводи-> Гаранционна политика - описание/превод.

Както гаранционната политика, така и общите условия следва да са видими на последната стъпка от резервационния процес и гостите трябва да се съгласят с тях, за да финализират резервацията.

Политика за поверителност

Политиката за поверителност трябва да описва:

 • Какви данни съхранявате.
 • Какви данни споделяте с трети страни.
 • Вашата политика за бисквитките.

Забележка: Консултирайте с вашия уеб дизайнер, за да включите политика за поверителност на вашия уебсайт.

Политика за възстановяване на суми

Политиката за възстановяване на суми следва да посочва:

 • Дали клиентът може да си получи обратно парите за продукт или услуга, която са закупили от вас.
 • Начините, по които клиентът може да върне продукта или откаже услугата.
 • Процеса за връщане продукт или отказ от услуга.

Забележка: Това е описанието на вашата политика при анулиране. Моля, погрижете се да я добавите към описанието на вашата гаранционна политика от меню Настройки-> Всички настройки-> Съдържание-> Общи преводи-> Потвърждение на резервация - Политика на хотела.

Информация за контакт

Клиентите трябва да могат да се свържат с вас, ако имат въпроси, така че информацията, поместена на вашия уебсайт или приложение, следва да включва:

 • Юридическо име на фирмата
 • Имейл адрес
 • Телефонен номер

Забележка: Включете раздел "Контакти" на вашия уебсайт. Освен това данните за контакт, които въведете от меню Настройки-> Всички настройки-> Документи-> Данни за фактуриране, ще бъдат видими в BookDirect.

Информация за приключване на поръчката и заплащане

По време на процеса на приключване на поръчката и заплащане вашият уебсайт следва ясно да показва вашата фирмена информация:

 • Юридическо име на фирмата
 • Търговско име, ако има такова
 • Номер на регистрацията на фирмата
 • Адрес на фирмата

Забележка: Аналогично на гореизложеното, не забравяйте да попълните тези данни от Настройки-> Всички настройки-> Документи-> Данни за фактуриране, за да са видими при приключването на резервационния процес в BookDirect.

Трябва да имате отметка със заявление "Съгласен съм с Общите условия и Политиката за възстановяване на суми и анулация. Заявлението следва да има хиперлинкове към документите, посочени по-горе. Клиентите трябва да отбележат отметките, за да приемат твърдението, преди да продължат към извършването на плащането.

Забележка: Тази функционалност е вградена в BookDirect и приключването на резервационния процес не може да бъде извършено без съгласие с общите условия.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница