Имейл с потвърждение на резервация

Променена на: Tue, 21 май, 2024 в 8:50 AM

Print

С Clock PMS+ отнема само няколко клика, за да генерирате и изпратите имейли с потвърждение на разервация, базирани на предварително зададен имейл шаблон. Цялата информация за резервацията в тези имейли е или зададена предварително, или се извлича автоматично от съответните резервации в системата.

Раздели на имейла с потвърждение

За ваше удобство сме разделили имейла с потвърждение в 17 секции, за да покажем как Clock PMS+ създава имейл с потвърждение за всяка резервация в системата:

Важно: Може да генерирате потвърждение на различни езици. За да има съдържание във всеки шаблон, направете настройките описани по-долу в меню Настройки->Всички Настройки-> Съдържание -> Общи преводи за всеки език, който използвате 

 • Горен колонтитул (1)- Текстът тук може да се появи на всички ваши имейли с потвърждение на резервация, ако бъде предварително зададен:
  • От навигацията отидете на Настройки->Всички Настройки-> Съдържание -> Общи преводи и изберете  "Потвърждение на резервация – Анулиране – Страница";
  • Попълнете желания текст в полето "Горен колонтитул";
 • Име на госта (2) - Името тук се попълва автоматично от Clock PMS+, като се използва името на госта от съответната резервация.
 • Текст на съобщението за потвърждение (3) - Това е встъпителен текст, който придружава данните за резервацията. За да го зададете предварително:
  • От навигацията отидете на Настройки->Всички Настройки-> Съдържание -> Общи преводи и кликнете върху  "Потвърждение на резервация – Анулиране – Страница";
  • Въведете желания текст в полето "Текст на съобщението за потвърждение";
  • Запишете
 • Линк към Личния портал (4) - Този линк се появява във вашите имейли с потвърждение на резервация, ако разширението "Личен портал" е инсталирано.
 • Хотелско лого (5) - За да научите как логото на вашия хотел да се появява на вашите имейли с потвърждение на резервация, вижте: Лого.
 • Информация за контакт с хотела (6) - Информацията за контакт с хотела, която се появява в тази секция може да бъде въведена, като отидете на:
  • Настройки->Всички Настройки-> Съдържание -> Общи преводи и изберете "Потвърждение на резервация – Анулиране – Страница";
  • След това попълнете полето "Страница - Данни за контакт с хотела" с желаната информация за контакт с хотела;
 • Потвърждение # (7) - Номерът на потвърждението съвпада с номера на резервацията в системата.
 • Хотелско име (8) - Хотелското име в тази секция е зададеното в полето "Хотелско име", като от навигацията отидете на Настройки->Всички настройки -> екран "Данни за акаунт".
 • Данни за резервацията (9) - Тези данни за резервацията се извличат от съответната информация, съхранявана в системата за всяка резервация.
 • Гаранции (10) - За  да да се появява тази секция в имейл с потвърждение на резервация, трябва да е била избрана опция за гарантиране на резервацията. Може да намерите повече информация за Гаранции в Гаранционни политики
 • Изискуем депозит (11) - Сумата, показвана в тази секция, се изчислява автоматично в съответствие с настройките за съответната опция за гарантиране. Вижте Гаранционни политики.
 • За плащане (12) - Това е оставащата сума за плащане от изискуемият депозит.
 • Общо за  резервацията (13) - Clock PMS+ калкулира сумата в тази  секция на базата на начисленията за стая и другите приложими начисления за резервацията.
 • Карта на разположението (14) - За да научите как да се показва картата на вашето разположение във вашите имейли с потвърждение вижте Карта на местоположението
 • Име и описание на гаранцията (15) -Когато е избрана опция за гарантиране на екрана за създаване/гарантиране, името и описанието на гаранцията могат да се появяват в имейла с потвърждение на резервацията, ако: 
  • От навигацията отидете на Настройки->Всички Настройки-> Съдържание -> Общи преводи и кликнете върху "Описание/Превод на Гаранции";
  • Въведете имената и описанията на вашите гаранции, които трябва се показват, в съответните полета;
  • Запишете;
 • Политика на хотела (16) -Следвайте стъпките по-долу, за да ви се показва политиката на хотела на всички ваши имейли с потвърждение на резервация:
  • От навигацията отидете на Настройки->Всички Настройки-> Съдържание -> Общи преводи и изберете "Потвърждение на резервация – Политика на хотела";
  • Въведете името и описанието на вашата хотелска политика в съответните полета;
  • Запишете.
 • Долен колонтитул (17) -Както при секцията "Горен колонтитул" текстът тук може да се появява на всички ваши имейли с потвърждение на резервация, ако е зададено предварително:
  • От навигацията отидете на Настройки->Всички Настройки-> Съдържание -> Общи преводи и изберете "Потвърждение на резервация – Анулиране – Страница ";
  • Попълнете желания текст в полето "Долен  колонтитул;
  • Запишете;
 • Тема на съобщение - С Clock PMS+ темата на всички имейли с потвърждение на резервация могат да бъдат зададени предварително по следния начин:
  • От навигацията отидете на Настройки->Всички Настройки-> Съдържание -> Общи преводи и кликнете върху "Потвърждение на резервация – Анулиране – Страница ";
  • В полето "Тема на съобщението за потвърждение" веведете текста, който да се използва като тема на вашите имейли за потвърждение;
  • Запишете.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница