RoomCloud - съответствия "На гост"

Променена на: Mon, 9 ян, 2023 в 9:44 AM

Print

Room Cloud - цени според броя гости

Разширихме възможностите за приложение на нашите тарифи според броя гости. Бихме желали да ви напомним, че можете да използвате тарифните функционалности за изчисление на цените според броя възрастни и деца. Ако не сте ги изпробвали, може да разгледате  "Офсети по гости" и "Нива гости" или да се свържете с нашия Отдел за обслужване.

За по-ефективното прилагане на подобни тарифи сме добавили нови възможности към интерфейса на RoomCloud. Новото е, че вече е възможно един продукт да получава цени за различен брой заети легла.

Пример: За "Троен/стандартен" продукт може да изпращате цени за 1, 2, 3 гости и така нататък. Досега можехте да постигнете същото чрез създаването на отделни продукти за всяка комбинация. С други думи, ако имахте три продукта досега: "Троен/Стандартен/SGL", "Троен/Стандартен/DBL", както и "Троен/Стандартен/TRPL", след промяната може да имате една тарифа и съответно един продукт - "Троен/Стандартен".

С новата функционалност може успешно да намалите броя на тарифите в Clock PMS+, както и да редуцирате броя продукти, които изпращате на RoomCloud. Освен че се опростява управлението на тарифите също така се ускорява синхронизацията през каналния мениджър и се намаляват ситуациите с резервиране над капацитета.

Моля, обърнете внимание, че новата функционалност може да покрие случаи на ценообразуване според броя заети легла (1, 2, 3 и повече легла). Случаите, свързани с различни възрастови групи (възрастни и деца), НЕ МОГАТ да бъдат покрити и продължават да се разрешават чрез различни тарифи и продукти. Все пак препоръчваме употребата на новия подход, където е възможно да намалите броя на тарифите и продуктите си.

Ето какво трябва да направите, за да използвате новата функционалност:

  1. Ако не сте го направили все още, създайте тарифи Clock PMS+, които да използват функционалностите "Офсети по гости" и/или "Нива гости".
  2. Задайте типовете стаи в RoomCloud, за да могат да се поддържат  цени според броя гости.

Във вашия RoomCloud акаунт изберете от лентата за навигация меню "Property", позиция "Room-Type", по този начин ще ви се покаже списъкът със стаи. За да подобрите необходимите настройки, кликнете върху бутона в първата колона до името на типа.

В настройките на стаята (таб - Тип стая: детайли), въведете МАКСИМАЛНИЯ брой гости в полето "Standard Occupancy', който може да бъде настанен в тази стая.

В нашия пример "Троен/Стандартен'  попълнете 3, тъй като стаята може да бъде предложена на трима гости най-много.

3. Задайте тарифите в RoomCloud, за да могат да поддържат цени според броя гости.

Обратно към основния списък стаи в RoomCloud, работим с колоната Продукт (Тип стая|Тарифни планове). Тук може да видите тарифите, свързани с типа стая. За да дефинирате конкретна тарифа  да работи с цена по брой гости, трябва да попълните цени по подразбиране за всички отделни нива на заетост, които желаете да предлагате. За всяка конкретна тарифа, изберете иконата за редакция.

Попълнете цените по подразбиране в реда Цени според броя гости - под Price For Occupancy. Може да работите със стойностите по подразбиране на RoomCloud (9999.0). При експортиране на цени и наличности през каналния мениджър към съответните продукти, тези стойности ще бъдат обновени с цените, дефинирани във вашите тарифи.

Важно: Моля, попълнете цената по подразбиране само за броя легла, които желаете да предложите.

Пример:

  • Ако нашата ТРОЙНА стая ще бъде само предлагана за настанявания на трима и двама гости, тогава настройката следва да изглежда по следния начин:

  • Ако желаете също така да продавате тази стая за настаняване на един гост, тогава следва да попълним всички редове:

4. Активирайте цени според броя гости в Clock PMS+ съответствията за конкретния продукт.

Ако сте приключили с горните настройки, отворете продуктовите съответствия и изберете  бутон 'Re-sync maps'. След приключването на синхронизацията, новата конфигурация ще бъде свалена и отразена в съответствията  във всеки ред (за всеки ред). Под RoomCloud product ще видите различните нива на заетост, за които се изпращат цени.

Пример: Ако сте попълнили 3 за 'Standard Occupancy', в съответствията до името на продукта ще видите: 3; 1+0; 2+0. За всички тези комбинации цените ще бъдат изчислени в зависимост от условията, зададени в PMS тарифата (Нива гости и/или Офсети по гости) и ще бъдат изпратени към RoomCloud.

След като всички тези настройки са готови, може да продължите с новия режим на работа. Изберете позицията 'Yes' в колоната 'Rate guest occupancy enabled' за всеки ред на съответствията, за който се прилага новият модел 'Occupancy base price'.

Забележка: Задължително трябва да попълните настройките на цените според броя гости в RoomCloud. Ако не са завършени, при включено 'Rate guest occupancy enabled' ще продължите да изпращате редовните базови/"На гост" цени. 

В случай на промяна настройката 'Rate guest occupancy enabled' препоръчваме ви да направите нова ресинхронизация на информацията.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница