Актуализация Clock PMS+ (23 Май 2023)

Променена на: Thu, 25 май, 2023 в 9:57 AM

Print

Нови функционалности

BookDirect за Вериги от хотели

Нов модул към BookDirect, които е насочен към групи от хотели. Новият модул дава възможност на гостите ви да търсят и преглеждат вашите хотели от избрана дестинация. Гостите лесно и бързо ще получат информация за това в кои хотели има свободни стаи и какви са стартовите цени във всеки. А за хотелите, за които няма свободни стаи, ще могат да проверят  Календар на наличност и да открият свободни дни.

Предлагайки всичките си хотели заедно, вместо един-по-един, давате възможност на гостa да избере подходящата за него цена, местоположение, както и да избере свободен хотел, ако друг е зает. Активирайте BookDirect за Вериги от хотели, за да подобрите канвършъна на посетителите на сайта си в гости.

Пълна информация за BookDirect за вериги от хотели.

Нов изглед и функционалности на фолиата

Направихме сериозни промени за да подобрим работата с фолиата. При разработката на новите екрани, заложихме на нов подход, като разделихме информацията, за да опростим работата с тях. Освен че новите екрани за много по-лесно четими, те работят и много по-бързо от старите. Дори отварянето на фолиа с огромен брой начисления не е проблем за тях. Добавихме и редица нови функции, които значително ще улеснят обработката на фолиата и ще минимизират допускането на грешки.

 • Корекционни фолиа - изцяло нов подход
  • Реализирахме нов и лесен механизъм за издаване на частични корекционни фолиа. При новия подход, не е необходимо да изчислявате колко е стойността на корекцията, нито ръчно да правите начисления. Това, което трябва да направите, е да попълните колко е правилната цена или количество на начислението, т.е. директно коригирате документа, който сте издали. Системата сама ще калкулира разликата и ще създаде съответните корекционни начисления.
  • Не е възможно да кредитирате повече от фактурираната сума. Системата следи всички издадени корекции към фолиото и натрупва промените. По този начин не се позволява да кредитирате повече от това, което вече е фактурирано.
 • Нова функция "Отваряне на затворено фолио" - нова функция, която да улесни работата Ви, ако сте допуснали грешка, която установите след затваряне на фолиото. Функцията за отваряне на фолио не нарушава принципите на отчетност. Тя комбинира няколко операции за да улесни процеса: създава дубликат на затвореното фолио, премества плащанията в дубликата и анулира старото фолио.
 • Нова опция за Преместване на плащане при анулиране на фолио - при анулиране на фолиото до момента се анулираше всичко, включително и плащанията. В някои ситуации обаче, плащането е вярно и не би трябвало да се анулира заедно с фолиото. Затова, по подобие на новата функция за отваряне на фолио, добавихме възможност, при анулиране на фолио, да укажете дали желаете да преместите плащането в друго фолио и така то да остане валидно.
 • Нов подход при работата с депозитни фолиа -  реализирахме и редица промени при работата с депозити. Приложихме напълно нова концепция, като ги разделихме в две групи Депозити и Аванси.
 • Персонализация на печатните форми на фолиото - добавихме множество нови настройки, чрез които лесно може да персонализирате печатния изглед на фолиото. Достъпни са през менюто за навигация Настройки->Всички настройки (new), в секция "Документи" изберете "Печат на фолиа - по подразбиране".

За момента, по подразбиране все още се отварят старите екрани за фолиата. Моля, запознайте се с тяхната организация и функции, за да може безпроблемно да се прехвърлите към новата функционалност. За да отворите новите екрани за фолиата:

 • От конкретно фолио, изберете бутона "NEW" - горе-дясно.
 • В резервацията - списъка с фолиата, срещу всяко фолио, има бутон "NEW", с което да отворите новият екран.
 • Компаниите и Мероприятия - също в списъка с фолиата има бутон "NEW".

Пълно писание на екраните и всички нови функции ще намерите в Нова версия на фолио екраните.

Други функционалности

 • Туристически данък - намалена такса за деца. За по-гъвкаво ценообразуване на туристическата такса при деца добавихме нова позиция "Намалена цена на дете". Чрез нея лесно бихте могли да покриете определени условия - като например деца до определена възраст плащат една туристическа такса или са освободени от нея, докато всички останали деца над тази възраст плащат друга сума. Новата позиция можете да намерите в новия екран за настройки от Навигация - меню Настройки -> Всички настройки 'new' -> Начисления и данъци -> Туристически данък. В полето "Възраст деца за намалена такса" въведете максималната възраст за която тази цена ще се прилага. При сезоните в колона "намалена цена на Дете" въведете желаната сума. Ако полето е празно, то всички деца попадащи в тази възрастова група ще бъдат освободени от туристическа такса.

 • Потвърди хотелски имейл - вече предлагаме нова опростена процедура за подмяна на Вашия хотелски имейл. За целта е необходимо да въведете желаният нов хотелски имейл в полето "Хотелски имейл" от Навигация  меню Настройки -> Всички настройки 'new' -> Хотел -> Потвърди хотелски имейл. След като въведете новият имейл и изберете "Изпрати потвърдителен имейл" ще получите писмо за потвърждение. В случай, че не получите такова писмо, можете да заявите ново от бутона "Изпрати отново потвърдителен имейл". Веднага след като изпълните инструкциите в полученото писмо, се върнете в приложението и в екрана натиснете бутона "Завърши промяната", за да завършите напълно процеса. След приключване е препоръчително да изпратите тестови мейл.
 • Гост Лист към Фолиото - Добавихме нова разпечатка към фолиата, която дава списък с гостите, касаещи дадено фолио. За всеки гост присъстват имената му, престоят и стаята, в която е настанен. В Гост Листа присъстват всички гости от резервацията - както основният, така и останалите. Лицето за контакт на резервацията не е включен. Включват се гостите за всички резервации, които имат поне едно начисление във фолиото. Новият Гост Лист е достъпен през новия екран на фолиото. От печатния изглед на фолиото,  кликнете бутона горе-дясно, за опциите за печат и изберете "Гост Лист".

Подобрения и нови екрани

 • Нов екран за Настройки - добавихме нов подобрен екран за настройки с по-добра организация и възможност за търсене. Можете да намерите новият екран в Навигацията - меню Настройки -> Всички настройки 'new'
 • Осъвременихме голям брой потребителски екрани, като запазихме принципа им на работа.
 • План на стаи  - нов дизайн и ново филтриране. Към подобрената визия, добавихме филтриране и алтернативно групиране на стаите в екрана. Освен текущото групиране по типове стаи, вече се поддържа и групиране по Етаж. Ако желаете да видите всички стаи от определен тип или етаж филтрирайте резултатите от Филтър бутона в горният десен ъгъл.
 • Ново поле Етаж в Стаите - вече можете да обособите стаите спрямо етажите на които се намират. За да зададете етаж за дадена стая отворете Навигацията - меню Настройки -> Всички настройки 'new' -> Стаи -> Стаи. Бихте могли да зададете етаж за всяка стая индивидуално от Редакция или да използвате новата функционалност Масова редакция за да зададете етажи за много стаи едновременно. Информацията за етаж се използва в новата подобрена версия на 'План на стаи'.
 • Моят потребител  - ново улеснено управление на настройките на текущия потребител достъпно от Навигация - меню Настройки -> Всички настройки 'new' -> Потребители -> Моят потребител.
 • Контролна справка за начисленията  - нов дизайн и нов оптимизиран механизъм на работа.
 • Приключване на каса - добавихме бърза връзка към Daisy Fiscal printers и Dx fiscal printers
 • Прогнозна заетост  -  вече отчита Релийз дни и Релийз дата на опционалните блокове
 • RoomCloud, Availpro, Siteminder канални мениджъри - вече поддържат опциите Раздели по Компания и Раздели по Агент.

Отстранени конфликти

 • При Дубликат на фолио не се отразяваше коректно информацията за туристическа такса включена в цената.

Други

 • За по-лесен мониторинг на мейлите - при неуспешно изпращане на писма от системата, свързани с проблемен Custom SMTP или Шаблон (например счупени ликуид параметри), вече ще получавате нотификация на хотелския си мейл с тема "CLOCK PMS EMAIL DELIVERY ERROR"

Интеграции

 • PMS_API - добавена е нова крайна точка price_boundaries. Крайната точка разкрива минималните/максималните позволени цени (ако са дефинирани за акаунта в Настройки-> Всички настройки-> Данъчни настройки->секция "Тарифа").
 • PMS_API -  крайната точка Caterings вече поддържа създаване на нови записи за кетъринг, както и актуализиране и изтриване на съществуващи.
 • Екранът Ревеню мениджмънт базирао на Atomize е преработен и с нов изглед.

Локализации

 • Добавена е поддръжка за фискални принтери Daisy. Фискалният принтер е необходимо да поддържа ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И  ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР V.1.6 2023. За разработка е използван фискален принтер Фискален принтер Daisy FX 1300 и за всички останали фискални принтери трябва да потвърдите с доставчика на фискалният принтер техническа съвместимост. Връзката изисква Clock IoT устройство.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница