Шаблони за Начисления - Създаване и Редакция

Променена на: Thu, 28 мар, 2024 в 3:06 PM

Print

Създаване и редактиране на начисления

 • В основното меню, изберете Настройки-> Всички настройки->Начисления & Данъци-> Начисление - шаблон
 • Натиснете лилавия '+', за да създадете нов шаблон за начисление или синята иконка с моливчето, за да редактирате съществуващ такъв.

 • Текст (1) - Това е текстът на начислението, т.е. как начисленията ще се появяват във вашите справки. Задължително поле.
 • Група приходи (2) - Изберете групата приходи, към която начислението от този шаблон ще бъде разпределено. Задължително поле.
 • Категория приходи (3) - Незадължително, но препоръчително за подробна справка.

Важно: Прочетете повече относно Приходните групи и Категории ТУК.

 • Група шаблони (4) - Може да бъде използвана да групирате шаблоните за начисление за ваше удобство на екрана "Начисляване". Например, групирайте всички шаблони за начисление за СПА услуги в една група. Въведете име за новата група  и натиснете "Enter" на вашата клавиатура или изберете съществуващ такъв от списъка. Може да го оставите непопълнено, когато създавате Шаблон за начисление за вашите тарифи (виж по-долу).

 • Цена (5) - въведете цена за този артикул/услуга, 0 е позволена.

Важно: Оставете полето "Цена" празно в шаблоните за начисление, които ще бъдат използвани за тарифи или ако артикулът/услугата има плаваща цена (виж по-долу).

 • Валута (6) - изберете валутата на този шаблон за начисление.
 • Количество (7) - Въведете количество. Като практическо правило, въведете 1, за да си гарантирате, че количеството е изчислено във вашите отчети.
 • Данък (8) - Въведете данъчния процент, който се прилага за този артикул/услуга. Задължително поле.
 • Данъчен код (9) - Ако данъкът (данък върху стоките и услугите, ДДС и т.н.) изисква отделно отчитане, може да използвате полето "Данъчен код". Това ще прибави допълнителна колона към вашата справка "Данъци", както и таблицата с данъци на Фолиата.
 • Текст при отпечатване (10) - Този текст ще бъде показан във фолиата на гостите. Ако е празен, ще се използва стойността от полето "Текст".

 • Брояч на капацитета (11) - изберете Брояч на капацитета, ако артикулът/услугата има ограничена наличност (например Паркинг) или ако желаете да контролирате продажбите на определени тарифи/пакети чрез този шаблон за начисление. Прочетете повече Броячите на капацитета ТУК.
 • Код (12) - В случай че имате експорт към система за проследяване на складови наличности, въведете кода на този артикул, зададен в системата, за да може да се направи сравнение.
 • Домакински шаблон (13) - Позволява да прикрепите домакински план към конкретни шаблони за начисление. Например, за шаблон за начисление "Кутия шоколадови бонбони" ще е необходимо някой да ги донесе до стаята. Може да го автоматизирате в Домакинския модул.
 • Начисление - доп. полета (14) - може да създадете различни допълнителни полета за шаблона за начисление според нуждите ви. Често срещан случай на употреба е създаването на поле за счетоводните кодове на Главната книга, които да се използват за експорт към счетоводната система. Може да намерите повече информация относно допълнителните полета за начисления тук ТУК.
 • Скрий на екрана за начисление (15) - Използвайте тази опция, за да скриете шаблона за начисление от екрана за начисляване. Това е необходимо за всички шаблони за начисление, свързани с тарифите.
 • Архивен / Не се използва (16) - Отметката ви позволява да архивирате шаблона за начисление. Ако е избран, шаблонът за начисление няма повече да се предлага във фолиата или в настройките на тарифите/тарифните пакети.
 • Плаваща цена (17) - Тази отметка подканва потребителите да въведат цена всеки път, когато този шаблон за начисление е избран (дори ако шаблонът за начисление има зададена цена). Използвайте отметката за шаблони за начисление с вариращи цени, например Такса за щети.

Изображения

Може да качите едно или повече изображения за даден шаблон за начисление. Каченото изображение ще се показва в BookDirect (ОРС)  и портала MyBooking (Личния портал), при условие че допълните услуги са добавени за предлагане като такива.

За да прикрепите изображение, отидете на Настройки->Всички настройки->Начисления & Данъци->Начисление - шаблон. Кликнете върху иконка за изображение в началото на реда за съответния шаблон и качете вашето изображение. Максималният размер на изображението е 6MB.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница