Клок Киоск - Настройки

Променена на: Thu, 16 ноем, 2023 в 3:53 PM

Print

След като в статията Клок Киоск - Общ преглед видяхме какво може да прави Клок Киоск, нека да разгледаме какви настройки може да направите. За начало, отидете на меню Настройки-->Всички настройки-> Връзка с клиенти -> Киоск. Ще видите следното:

 • Енкодер за ключ карти (1) - изберете кодиращо устройство от подържаните и настроени системи за ключ-карти, на които гостите да кодират своите карти.

Забележка: Може да поръчате Киоск устройство от Clock PMS+ с вградено кодиращо устройство за карти (на системата за ключ-карти, която използвате). Като алтернатива, ако сте лицензирали само Киоск софтуера и го заредите на ваше собствено устройство, може да поставите енкодера до устройството, така че гостите все пак да могат да кодират картите си. 

 • Поддръжка на мобилни ключове (2) - ако системата за ключ-карти, която използвате поддържа мобилни ключове (по телефона и/или имейл), може да активирате функционалността, така че гостите могат да получат мобилния ключ на своето устройство.
 • Местоположение / Бележки (3) - може да добавите бележки за този Киоск, които да са видими само в рамките на системата. Това е особено полезно, ако имате няколко киоска, тъй като може да добавите къде са поставени, така че да ги различавате.
 • Документни снимки (4) - ако по време на процеса на настаняване и попълването на регистрационните карти се нуждаете от снимка на документа за самоличност на госта (лична карта, паспорт) може да активирате функционалността, така че гостите да могат да направят снимка на своя документ за самоличност, като използват камерата на Киоска. Може да изберете от опциите: Не се изискват; Препоръчително; Задължително.
 • Плати при настаняване (5) - активирайте, ако желаете гостите да заплащат каквито и да е дължими суми по време на настаняването. Приложимо само, ако използвате поддържан и настроен платежен оператор.  Гостите ще могат да правят плащания онлайн или през терминал за физически карти близо до Киоска.
 • Само Онлайн регистрация (6) - НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ. Скоро тази функционалност ще бъде премахната.

Важно: Ако сте потребител, който вече използва функционалността за онлайн настаняването, моля, свържете се с нашите сервизни специалисти на clockpms@clock-hs.com, за да обсъдите миграцията към новото и подобрено онлайн настаняване.

 • Терминали (7) - ако използвате поддържан и настроен платежен оператор и техните физически терминали за карти, може да зададете един терминал за Киоска. Може да го закачите за самия Киоск или да го поставите в близост до него. Това ще позволи на гостите да правят плащания на терминала по време на настаняването или напускането. В това поле изберете кой от добавените терминали е разпределен за Киоска.

Освен горните настройки, има и тези допълнителни настройки:

 • Настаняването започва в (1) - въведете началния час на настаняване. Гостите няма да могат да се настанят посредством Киоска  преди това.
 • Позволи достъп с фамилно име (2) - по подразбиране гостите могат да влязат в системата с номера на своята резервация и ПИН код. Може да активирате влизането в системата с фамилно име като алтернатива на ПИН номера. 

Забележка: ПИН номерът се добавя към стандартния имейл за потвърждение. Разбира се, можете да го добавите към всеки друг имейл, който изпращате на гостите.

 • Вход с QR код (3) - може да активирате тази функционалност, за да позволите на гостите влизането в системата с QR код посредством употребата на камерата на Киоска вместо въвеждането на данни.

Забележка: QR кодът се добавя към стандартния имейл за потвърждение. Разбира се, можете да го добавите към всеки друг имейл, който изпращате на гостите си. 

 • Изисква се имейл на госта (4) - изберете дали изисквате от гостите да въвеждат своя имейл по време на процеса. Ако има вече имейл, гостите могат да го променят. Тази функционалност е особено полезна при резервации от определени OTA-та, където ОТА-тата не изпращат реалния имейл на госта.
 • Позволи самостоятелно напускане (5) - активирайте опцията, ако ще позволявате на гостите да уредят напускането си на хотела през Киоска. Налично само на датата на заминаване и всички дължими суми трябва  да бъдат заплатени за финализиране на процеса.
 • Изискват се регистрационни карти (6) - оттук може да изберете, дали изисквате попълването на регистрационните карти по време на процеса на настаняването. Наличните опции са - една регистрационна карта за цялата стая; регистрационна карта на възрастен или оставяйки полето празно означава, че няма да е необходимо попълването на регистрационни карти.
 • Изисква се подпис на госта върху регистрационната карта (7) - работи в комбинация с горното. Изберете дали ще изисквате подпис на регистрационните карти.
 • Изисква се кредитна карта (8) - изберете дали ще изисквате от гостите въвеждат данни на кредитна си карта по време на процеса на настаняване. Ако кредитна карта е вече съхранена, гостът ще види известие, че  вече има една карта и може да добави друга към резервацията или да пропусне стъпката.  Тази функционалност е особено полезна при резервации от определени ОТА, които имат ОТА виртуална карта. В този случай, от гостите ще бъде поискано да добавят своята собствена карта, за да продължат.
 • Позволи фирмени фактури (9) - активирайте, ако ще позволите на гостите да променят данните за фактуриране по фолиата си от своите към данни на компания.
 • Затвори фолиото след плащане (10) - активирайте, ако бихте желали фолиото да се закрива автоматично след завършването на плащането от страна на госта по време на настаняването или напускането на хотела.
 • Затвори фолиото с тип документ (11) - работи в комбинация с горното. Изберете какъв тип документ (фактура/сметка и т.н.) да се издава, когато се закрива фолиото.

Изглед

Най-накрая, в дъното на страницата може да промените изгледа на интерфейса на Киоска (12). Може да изберете една от готовите теми и да приложите фоново изображение за страницата за вход (стъпка 1) и (по избор) различно фоново изображение за останалите стъпки.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница