Политика за пароли

Променена на: Fri, 23 юни, 2023 в 8:58 AM

Print

Политика за паролите

Тази функционалност ви позволява да приложите цялостна политика за пароли за вашите акаунти. Чрез политиката за пароли можете да зададете каква да бъде минималната сложност на паролата, колко често да се сменя от потребителите и дали новата парола може да бъде същата като някоя от вече използваните пароли.

Конфигурация

За да конфигурирате политика за пароли, отидете в менюто Настройки-> Всички настройки-> Потребители-> Политика за пароли.

Можете да създавате различни политики за различните типове потребители. Например можете да създадете отделна политика с по-ниски изисквания за парола за потребителите, които използват POS системата. Съответно политика за по-сложни пароли за потребителите с достъп до чувствителна информация. 

По подразбиране има една политика - "default", която се асоциира с всички съществуващи потребители. Редактирайте я, ако желаете да приложите политики за пароли към всички настоящи потребители.

За да настроите политиките за пароли, натиснете бутона "+" в горния десен ъгъл.

  • Име (1) - Въведете името на политиката
  • Изтича след (2) - въведете колко дни след въвеждането на нова парола системата ще изисква тя да бъде сменена с друга. Ако въведете 30, системата автоматично ще изисква да сменяте паролата си на всеки 30 дни. Особеното тук е, че тази настройка се взема предвид само при въвеждане на нова парола, за да се определи колко дълго ще бъде валидна тя. Последващите промени в политиката няма да показват никакво въздействие върху валидността на паролата.
  • Минимална дължина (3) - Колко символа най-малко да се изискват при въвеждане на нова парола.
  • Забрани повторното използване на последните пароли (4) - Въведете колко от по-старите пароли не могат да се използват повторно. Ако оставите празно място или въведете 1, единственото ограничение е, че новата парола трябва да е различна от текущата ви парола. Ако въведете 5 например, тогава новата ви парола не може да бъде като последните 5 пароли, които сте използвали.
  • Сложност (5) - Какво трябва да съдържа новата парола. За всеки от следните символи можете да посочите дали да се изисква или не: Изисква се поне една цифра; Изисква се поне една малка латинска буква; Изисква се поне една голяма латинска буква; Изисква се поне един специален символ.

Обърнете внимание, че редактирането на политика не променя нищо в съществуващите пароли. Политиката се взема предвид само при въвеждане на нова парола - тогава се оценява сложността на новата парола и се определя кога да изтече нейната валидност.

Ако не искате да променяте политиката по подразбиране, можете да създадете нова политика, след което да я зададете за потребителите от екрана за редактиране на всеки потребител. 

Ако решите да приложите правилата на политиката за даден потребител, можете да използвате бутона - "Промяна на паролата при следващо вписване в системата". Това ще изиска от потребителя да въведе нова парола, която е в съответствие с политиката.

Всеки потребител, чиято парола предстои да изчете, ще получи напомняне 10 дни преди настъпване на датата, за да можете да я смените в удобно и ненатоварено време.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница