Tеми

Променена на: Mon, 4 дек, 2023 в 2:23 PM

Print

Онлайн резервационната система на Clock PMS+ поддържа множество теми  за лесна персонализация на нейния изглед. Освен това можете допълнително да персонализирате стила на ОРС със собствени CSS файлове. За да промените темата на ОРС, от навигацията отидете на "Уеб" - "Настройки - Онлан резервационна система". Изберете вашата любима тема в полето "Тема". Благодарение  на Bootswatch.

Standard

Web Reservation System - Themes - Standard

Cyborg

Web Reservation System - Themes - Cyborg

Cosmo

Web Reservation System - Themes - Cosmo

Journal

Web Reservation System - Themes - Journal

Darkly

Web Reservation System - Themes - Darkly

Flatly

Web Reservation System - Themes - Flatly

Lumen

Web Reservation System - Themes - Lumen

Paper

Web Reservation System - Themes - Paper

Sandstone

Web Reservation System - Themes - Sandstone

Slate

Web Reservation System - Themes - Slate

Readable

Web Reservation System - Themes - Readable

Simplex

Web Reservation System - Themes - Simplex

Superhero

Web Reservation System - Themes - Superhero

Spacelab

Web Reservation System - Themes - Spacelab

Yeti

Web Reservation System - Themes - Yeti

United

Web Reservation System - Themes - United

Cerulean

Web Reservation System - Themes - Cerulean

А ето как можете да персонализирате стила на Онлайн резервационната система допълнително:

  • Предварително дефинирана тема.  Изберете една от 17 теми. Не качвайте CSS файлове.
  • Частична персонализация на предварително дефинирана тема. Изберете една от 17 теми. Добавете собствен CSS файл с вашите промени по стиловете (цвят на фона, шрифт и т.н.). Може да ви  е нужна помощ от вашия уеб разработчик.
  • Изцяло персонализиран стил. Изберете "Нищо" за тема и качете собствен CSS файлове, съдържащи персонализирана версия на bootstrap. Вижте в 'Онлайн резервационна система - персонализация на цветове и шрифтове' колко лесно е да го генерирате.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница