Данъчни настройки, категории приходи и други

Променена на: Tue, 7 мар, 2023 в 8:56 AM

Print

Тази група настройки включва някои от най-важните системни настройки. Използвайте ги, за да зададете как да се изчислява данъкът върху услугите и дали трябва някаква надценка (такса за обслужване) да бъде приложена по подразбиране. Тук също така може да конфигурирате как да се номерират документите, които издавате от Clock POS.

Данъчни настройки

За да настроите данъчните настройки, от началния екран на POS-а изберете Управление->Данъчни настройки.

Използвайте тези групи от настройки, за да зададете:

 • Данъчен режим (1) - типът режим определя как информацията ще бъде подредена във вашите фактури  и метода на изчисление на на данъка. Clock POS предоставя на своите потребители широка гама от данъчни режими. Преди да изберете режима, който отговаря на вашия начин на работа, моля, запознайте се с тези особености.
 • Име на данъка (2) - въведете кратко име за данъка. Например ДДС, TVA, MWSt, Moms, GST, Tax и така нататък.
 • Валута по подразбиране на акаунта (3) - изберете валутата на вашия акаунт.

Номерация

Този раздел се използва за настройване на особеностите на номерацията за различните елементи на Clock PMS. За конфигурацията на всеки генератор на номера имате следните полета:

 • Следващ номер (1) - Следващ номер, който да се използва. Ако номерът е твърде дълъг, ще получите съобщение за грешка. Използвайте "Дължина на номер", "Префикс" и "Суфикс", за да зададете желания формат на номера. В следните примери се използва числото "100".
 • Дължина на номер (2) - Използвайте това поле, за да разширите дължината на следващия номер с водещи нули. Пример: '9'. Полученият номер ще има дължина от 9 цифри, заедно с водещите нули – '000000100'.
 • Префикс (3) - Добавете префикс към полученото число. 

Пример 1: '5'. Полученият номер ще бъде '5000000100'.

Пример  2: 'INV-'. Полученият номер ще бъде 'INV-000000100'.

 • Суфикс (4) - Добавете суфикс към получения номер. 

Пример 1: '/CR'. Полученият номер ще бъде '5000000100/CR'. 

Пример 2: '-2015'. Полученият номер ще бъде 'INV-000000100-2015'.

Списък на системните елементи, които имат генератор на номера:

 • Сметка номер (5) - Позволява ви да промените номера на следващата сметка.
 • Плащане в брой - номер (6) - Позволява ви да промените номера на следващото плащане в брой.
 • Order generator (7) - Позволява ви да промените номера на следващата поръчка,
 • Invoice generators (8,9) - Това са генератори на номера за документи с положителна и отрицателна стойност  по подразбиране.

Надценка

Може да зададете надценка, която да се прилага за всички фолиа в Clock PMS+. Тази надценка се дефинира като процент и се изчислява автоматично на основата на стойността на фолиото. С промяната на стойността на фолиото - надценката също се преизчислява автоматично.

Основата за изчислението на надценка е стойността на направените начисления. В зависимост от избрания данъчен режим и съответната база за надценка (стойността на начисленията) тя може да включва данък или не.

Настройка

 • Процент надценка (1) - въведете процента на надценка;
Важно: въвеждането на процент тук ще предизвика автоматично добавяне на допълнителна такса към всички сметки. Ако прилагате надценка само в определени случаи, оставете поле "Процент надценка" без стойност.
 • Надценка, изчислена върху (2):
  • Регистрираната стойност - базирана на сумата на направените начисления
  • Нетна стойност - базирана на нетната стойност на начисленията
  • Бруто стойност -  базирана на брутната стойност на начисленията
 • Описание на надценката (3) - Начинът, по който бихте желали да се появи във фолиото.
 • Данъчна ставка за надценката (4) - Процентът данък, който се налага върху надценката
 • Данъчен код (5) - (оставете го празно)
 • Текст при отпечатване (6) - Опционално. В това поле може да въведете текст, който да замени описанието на надценката в клиентската сметка. Ако оставите полето празно, услугата ще се появи във фолиото със зададеното в полето "Текст" (3).

Отстъпка - шаблон

Тази функционалност ви позволява да персонализирате шаблона за отстъпка при употребата на опцията "Отстъпка" в сметката. 

След натискане на бутона "Нов/а" ще можете да изберете:

 • Текст - името по подразбиране за шаблона за отстъпка.
 • Категория приходи - може да изберете от всяка категория приходи, създадена към групата приходи "Отстъпка"

Важно: При употребата на функционалността "Отстъпка" в сметките начислението за отстъпка ще бъде винаги в група "Отстъпка". Чрез горната настройка можете също така лесно да зададете категория приходи.

Категории приходи

Категориите приходи в Clock POS работят по напълно идентичен начин като тези в Clock PMS+. Може да научите повече за тях в нашата статия.

Единствената разлика между двете системи е, че в Clock POS Групите приходи се фокусират повече върху заведенията за хранене, докато в PMS+ върху хотела.

В Clock POS имате следните групи приходи, към които може да създадете толкова подгрупи, колкото са ви нужни:

 • Храни
 • Напитки
 • Сервиз
 • Други
 • Отстъпка
 • Надценка

Важно: Когато прехвърляте сметки (артикули) от POS към PMS+ фолио, артикулите ще запазят групите приходи и категории, с които сте ги създали в рамките на Clock POS, дори ако тези групи не са налични в Clock PMS+.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница