Актуализация Clock PMS+ (7 Октомври 2022)

Променена на: Mon, 10 окт, 2022 в 11:26 AM

Print

Нови функционалности

Room Cloud - цени базирани на заетостта

Разширихме възможностите за приложение на тарифите ни, базирани на заетостта. Напомняме, че може да използвате функциите на тарифите ни за изчисляване на цена в зависимост от броя възрастни и деца. Ако все още не сте ги разгледали, вижте функциите "Guest Offsets" и "Гост нива" или се свържете с нашия отдел по поддръжка.

За да може по-ефективно да прилагате подобни тарифи, разширихме възможностите на RoomCloud интерфейса. Промяната е, че вече е възможно за един продукт да бъдат изпращани цени за различен брой заети легла.

Пример: За продукта 'Triple/Standard' може да изпратите цени за 1 гост, 2-ма , 3-ма и т.н. Досега, това ставаше чрез създаване на отделни продукти за всяка комбинация. Тоест ако досега сте имали три продукта : 'Triple/Standard/SGL', 'Triple/Standard/DBL' и 'Triple/Standard/TRPL', с промяната може да имате само една тарифа и съответно един продукт - 'Triple/Standard'.

С новата функционалност успешно бихте могли да намалите броя на тарифите в Clock PMS+, както и да редуцирате продуктите, които се изпращат към RoomCloud. Освен че ще опрости управлението на тарифите, това също така ще ускори синхронизацията през каналният мениджър и ще намали овърбук ситуациите.

Обръщаме внимание, че новата функционалност може да покрие казуси, свързани с ценообразуването в зависимост от броят на заетите легла (1, 2, 3 и т.н. легла). Казуси свързани с различни възрастови групи (възрастни и деца), НЕ могат да бъдат покрити и продължават да се решават с различни тарифи и продукти. Въпреки това препоръчваме да използвате новия подход, където е възможно, за да намалите тарифите и продуктите си.

Ето какво трябва да направите, за да може да използвате новата функционалност:

  1. Ако все още не сте, създайте тарифи в Clock PMS+, които използват  функциите "Guest Offsets" и/или"Гост нива".
  2. Подгответе Типовете стаи в RoomCloud, така че да поддържат цени, базирани на заетостта.

Във Вашия Room Cloud акаунт от навигацията изберете меню Property позиция Room-Type, така ще се визуализира списъка със стаи. За да добавите необходимите настройки, натиснете бутона, намиращ се в първата колона, непосредствено до името на типа.

В настройките на стаята (таб - Room Type: Detail) попълнете в полето "Standard Occupancy" МАКСИМАЛНИЯ брой гости, които могат да се настанят в тази стая.

В нашия пример за 'Triple/Standard' ще попълним 3, защото стаята може да бъде предлагана максимално на трима госта.

3. Подгответе Тарифите в RoomCloud, така че да поддържат цени, базирани на заетостта.

Обратно в основния списък със стаи в RoomCloud работим с колона Product (Room-Type|Rate-Plans). Тук ще видите тарифите, асоциирани с всеки един от типовете стаи. За да зададете, че някоя конкретна тарифа ще работи с цена по гост, трябва да попълнете цени по подразбиране за всички различни заетости, които искате да предлагате/ценообразувате. За всяка конкретната тарифа изберете иконата за редакция.

Попълнете цени по подразбиране на реда Occupancy prices - под Price For Occupancy. Бихте могли да работите със стойности по подразбиране на RoomCloud (9999.0). След като експортираме цени и наличности през каналния мениджър към съответните продукти, тези стойности ще бъдат актуализирани с цените, дефинирани във Вашите тарифи.

Важно: Моля, попълнете цена по подразбиране само и единствено за броя легла, които желаете да предлагате.

Пример:

  • Ако нашата TRIPLE стая ще бъде предлагана само за тройно и двойно настаняване, то конфигурацията следва да изглежда така:

  • Ако искаме да продавате тази стая и за единично настаняване, то тогава попълваме всички редове:

4. Позволете цените базирани на заетостта в съответствията на Clock PMS+ за конкретния продукт.

Ако горните настройки вече са направени, отворете съответствията на продукти и натиснете бутона "Re-sync maps". След като синхронизацията бъде изпълнена, новите конфигурации ще бъдат свалени и отразени в съответствията за всеки ред (за всяка тарифа). Под RoomCloud продукта ще видите различните нива на заетостта, за които ще се изпращат цени.

Пример: Ако сте попълнили 3 за 'Standard Occupancy', в съответствията до името на продукта, ще видите: 3; 1+0; 2+0. За всички тези комбинации ще се изчислят цени, спрямо условията заложени в PMS тарифата (Нива гости и/или Guest Offsets) и ще се изпратят към RoomCloud.

След като всички настройки са готови, можете да преминете към новия режим на работа. Изберете позиция "Yes" в колона “Rate guest occupancy enabled” за всеки ред от съответствията, за който новият "Occupancy base price" модел е приложим.

Препоръчваме при промяна на настройката “Rate guest occupancy enabled” да направите синхронизация.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница