Архивиране на тарифни планове

Променена на: Thu, 16 май, 2024 в 8:24 AM

Print

Когато вече не ви е необходим тарифен план, можете да го архивирате, така че той (и тарифите в него) да не се показват на различните екрани и списъци в системата.

Архивиране

За да архивирате тарифен план, отидете до раздела с тарифни планове - от менюто за навигация изберете Настройки -> Тарифни планове. Кликнете върху таба "Повече..." и изберете "Тарифни планове".

Ще ви бъде представен списък с всички ваши тарифни планове. Кликнете върху този, който желаете да архивирате, изберете "Архивен" и запишете.

На този етап системата ще изведе всички тарифи от тарифния план, които автоматично ще бъдат спрени за продажба.

След като потвърдите, тарифният план и свързаните тарифи ще бъдат архивирани - спрени за продажба и скрити от списъци и екрани.

Възстановяване на тарифен план

За да възстановите тарифен план, навигирайте до същата секция и от иконата в горния десен ъгъл изберете "Покажи архивните".

Това ще покаже тарифния план в списъка, за да го възстановите, редактирайте тарифния план и премахнете избора "Архивен". 

Важно: Моля, имайте предвид, че след като възстановите тарифен план, за да използвате някоя от тарифите, включени в него, ще трябва да ги редактирате и да премахнете ограничението "STOP".

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница