Управление на тарифи

Монитор "Управление на тарифи"- общ преглед

Съзнавайки колко е важно за вас да имате пълен контрол върху ценообра...

Научете повече

Секция Тарифи - създаване и редакция на тарифи

За да стартирате конфигурирането на вашите ценови условия, достъпете ...

Научете повече

Търсене на тарифи

За да управлявате дадени тарифи, първо е нужно да ги "заредите&q...

Научете повече

Секция "Сезони" - функционални възможности

Сезоните Ви дават възможност да дефинирате цени, рестрикции, офсети п...

Научете повече

Секция "Дни" - функционални възможности

Освен цени по сезони, с Clock PMS+ може да приложите цени за отделни ...

Научете повече

Как да заложим Сезонни цени?

Сезоните са изключително полезни, в случай че имате дълги периоди с п...

Научете повече

Как да заложим Дневни цени?

Като алтернатива може да приложите цените за отделни дни, ако не изпо...

Научете повече

Секции Масова редакция, Тестване и Повече

Секция Масова редакция В тази секция може да актуализирате множество...

Научете повече

Ограничения по тарифи

Тарифните ограничения са инструментите, с които управлявате условията...

Научете повече