Clock POS - Езици и текстове

Променена на: Mon, 20 мар, 2023 в 8:13 AM

Print

Чрез езиците и текстовете може да определите окончателния изглед на вашето електронно меню, да персонализирате етикетите в клиентските разпечатки и да добавите допълнителни текстове към оформлението на вашите фактури.

За да получите достъп до "Езици и текстове" в Clock POS, изберете Управление-> Езици и текстове. Чрез бутон "Нов/а"  можете да добавите нов език за вашия акаунт в Clock POS.

Употреба

  • Шаблона за начисление - описание/превод - въведете наименованията на артикулите във вашето електронно меню. Използват се имената, въведени към езика по подразбиране. Ако оставите непопълнено, електронното меню ще изглежда празно.
  • Онлайн резервационна система - преводи -имате възможност да преведете вашата Clock POS Онлайн резервационна система на различни езици . Можете да добавите толкова езици, колкото желаете.
    • Ако даден език е избран "По подразбиране", той ще се използва по подразбиране при зареждане Clock POS Онлайн резервационна система. 
    • За да може даден език да бъде достъпен за избор във вашия Clock POS Онлайн резервационна система, той трябва да бъде направен "публичен". Това може да стане, като кликнете върху бутон "Направи публичен".

  • Фолио/фактура - преводи -тук имате възможност да въведете текстове, които се включват в разпечатката на Фолиото/фактурата във формат A4 .
  • Разпечатки - преводи - позволява ви да промените някои от етикетите на клиентските разпечатки, така че тези промени да се прилагат за потребителите, чийто език на потребителския профил съвпада с езика, към който са направени тези промени. 

Моля, свържете се със сервизния екип за повече подробности относно езиците и текстовете.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница