Hotek

Променена на: Fri, 19 ян, 2024 в 9:29 AM

Print

Важно: Моля, уверете се, че сте преминали и през Контрол на достъпа - Общи настройки

Въведение

Интеграцията между Clock PMS+ и Hotek ви дава възможност да модернизирате операциите и да спестите време на вашите служители чрез удобната функционалност за издаване и кодиране на ключ-карти директно през Clock PMS+  Гъвкавостта на интеграцията ви позволява да контролирате не само достъпа до стаята, но също така и до вратите за общите помещения (например главния вход, главната врата за етажа) или специалните зони (например СПА или гаража за паркиране). Освен това можете да контролирате времевата рамка на датите на пристигане и заминаване, в която ключовете ще бъдат съответно активни. И не на последно място, ще можете също така да издавате QR кодове като ключове през Clock PMS+

Конфигуриране

Важно: Изисква се Clock IoT устройство за интеграцията, което трябва да бъде свързано в същата локална (интернет) мрежа като Hotek сървъра.

Комуникационният протокол, който се използва за тази интеграция е  Hotek PMS Protocol V2.1.

1. Достъпете Clock PMS+ и отидете на меню Настройки->AppConnector-> намерете Hotek и активирайте интеграцията-> кликтенете бутон 'Настройки'-> изберете Hotek.

2. След като се появи изскачащият прозорец, въведете съответните данни:

 • Active (1) - изберете веднъж, след като приключите с конфигурацията.
 • API user (2) - изберете Clock IoT устройството.
 • Server host (3) - въведете IP адреса на Hotek сървъра.
 • Server port (4) - въведете порта, който е зададен за Hotek сървъра.  
 • QR encoder (5) - въведете идентификацията на QR енкодера, ако ще използвате QR кодове за ключове. По подразбиране, иденттификацията на QR енкодер е 9699. Моля, проверете с вашия Hotek представител дали и при вас а такъв.

Важно: QR кодовете са налични за употреба в Портала MyBookingPortal.

Енкодери

След като добавите данните за интеграцията, запишете и въведете данните за енкодерите, изберете бутон "Добави" под раздел "Кодиращо устройство за ключ на стая".

Ще се покажат две полета за попълване:

 • Име(1) - въведете името на енкодера. Ще видите това име в  Clock PMS+. Може да бъде много полезно, ако оперирате с много енкодери, тъй като името ще ви помогне да ги различавате и изберете правилния при кодиране на карта.
 • Идентификатор (2) - това е идентификацията на енкодера в рамките на Hotek. Енкодерът първо трябва да бъде добавен в тяхната система, след това добавете идентификатора му тук. Поради спецификите на Hotek решението, ако идентификаторът на енкодера в тяхната система е 01, тук трябва да въведете 0199 - като 01 е идентификатора на енкодера, докато 99 е идентификатора на сървъра.

QR енкодери

Можете да добавите QR енкодер на две места - само в настройките (виж точка 5 по-горе) или също така, като енкодер. Задължително е да го добавите в настройките.

 • ако добавите енкодера само в настройките (вж. точка 5 по-горе), няма да имате възможност да изберете QR енкодер при издаване на ключове (ще се използва обикновеният RFID енкодер) и ще се наблюдава следното поведение: при издаване на ключ чрез обикновения RFID енкодер ще се генерира QR ключ като дубликат и ще бъде видим в портала MyBooking.
 • ако добавите енкодера както в настройките, така и като енкодер, при издаването на ключ ще имате възможност да изберете да използвате обикновения RFID енкодер или QR енкодера. Ще се наблюдава следното поведение: 
  • когато издавате ключ чрез обикновения RFID енкодер, QR ключът ще бъде генериран като дубликат и ще бъде видим в портала MyBooking. 
  • при издаване на ключ чрез QR енкодер ще бъде издаден само QR ключ, който ще бъде видим в портала MyBooking.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница