Карта на местоположението

Променена на: Tue, 3 окт, 2023 в 9:43 AM

Print

За удобството на вашите гости картата на местоположението на съответните резервационни единици (хотели, апартаменти, вили и т.н.) може да се появява на потвържденията за резервации, които те получават.  Картите на местоположението ще бъдат показани точно до детайлите за потвърждение на вашите писма за потвърждение на резервация.

Настройка на картите на местоположението

За да се показва картата на местоположението във вашите потвърждения за резервация, първата стъпка е създаването на карти на местоположението на вашите резервационни единици. След това можете лесно да зададете на Clock PMS+ да показва тези карти на местоположението в потвържденията за резервация за съответните резервационни единици.

 • От навигацията отидете на Настройки->Всички настройки->Стаи->Местоположения;
 • Изберете бутона "+";
 • Име - въведете името на картата, така че лесно да можете да я идентифицирате;
 • В полето за търсене въведете адреса на съответната резервационна единица и кликнете върху бутон "Search";
 • Google Map ще покаже разположението, съответстващо на адреса.
 • Кликнете върху "Place marker in center", така че Google Map да отбележи това местоположение. Можете да донастроите точното местоположение, като ръчно преместите знака. Имате възможност да увеличите картата, за по-голяма прецизност;
 • Потвърдете с бутон "Запази".

Единично местоположение

За резервационните единици, имащи само едно местоположение(хотели), трябва да зададете само една карта на местоположението, например картата на хотела. Може да отбележите местоположението като карта на хотела още при неговане създаване или по-късно да го отворите за редакция и сложите отметка на настройката "Основно местоположение (карта на хотела)".

Ето как би изблеждало стандартното потвърждението на резервация, след като настроите местоположението на хотела:

Множество местоположения

Когато работите с множество резервационни единици или типове резервационни единици в различни локации (апартаменти, вили и т.н.), Clock PMS+ ви позволява да използвате отделна карта на местоположението за всяка от тези резервационни единици или типове резервационни единици, която карта след това се показва на свързаните потвърждения на резервация.

Пример: Ако имате настроена основна карта на хотела, но в същото време настанявате гости във вили, които имат различно местоположение, потвърждението на гост, резервирал вила, ще съдържа картата на тяхното местоположение.

Отделни резервационни единици

Когато всяка от резервационните единици се намира на различно местоположение, задайте съответната карта за всяка от тях:

 • От навигацията отидете на Настройки->Всички настройки->Стаи->Стаи;
 • Изберете съответната стая (резервационна единица);
 • На екрана за редакция на стаята (резервационната единица), изберете съответната карта на местоположението от падащото меню на полето "Местоположение";
 • Запишете.

Типове резервационни единици

Ако помещенията от даден тип се намират на различно местоположение от останалите стаи на хотела, задайте картата в съответния тип:

 • От навигацията отидете на Настройки->Всички настройки->Стаи->Типове стаи;
 • Изберете съответната тип стая (тип резервационна единица);
 • На екрана за редакция на типа стая (типа резервационна единица), изберете съответната карта на местоположението от падащото меню на полето "Местоположение";
 • Запишете.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница