Потребителски права за операции с фолиа и начисления

Променена на: Wed, 22 мар, 2023 в 10:06 AM

Print

Операции с Фолиа и Начисления и необходимите комбинации от потребителски права

Операции
Потребителски права

Издаване на документ


 • Фолио: Закриване
Платени услуги
 • Плащане: Създаване - за да може потребителят да добави плащане, ако такова липсва;
Неплатени услуги
 • Фолио: Закриване на неплатено фолио

Дублиране на фолио


 • Начисления: Създаване

Пълно/Частично сторно на документ, Дебитно известие


 • Начисления: Създаване
 • Фолио: Създаване на корекционно фолио
 • Фолио: Закриване
 • Плащане: Създаване - ако е нужно да се добави ново плащане за корекцията;
 • Плащания: Добавяне на отрицателни плащания в Закрито фолио - при необходимост да се отрази връщане на пари (при сторниране);
 • Възстановяване на сума по кредитна карта - ако се работи с платежен оператор и се възстановяват пари по картата. Правото работи самостоятелно и не изисква правата за добавяне на отрицателни плащания

Анулране на фолио/документ


 • Фолио: Анулиране
 • Плащания: Анулиране на плащания - необходимо ако във фолиото има плащания;
 • Начисления: Редактиране и Анулиране - необходимо ако във фолиото има начисления;

 

Забележка: Анулирането на празно фолио не изисква правото Фолио: Анулиране

Корекция данните на получателя в издаден документ


Не се разрешава избор на нов получател, а само корекция данните на съществуващия.

 • Фолио: Редактиране на данните за фактуриране в закрити фоли

Редакция на начисление


 • Начисления: Създаване - разрешава корекция на датата на съществуващо начисление;
 • Начисления: Редактиране и Анулиране - отключва промяна на цена, валута и количество за начислените услуги. Активира анулация на съществуващи начисления;
 • Начисления: Редактирай текст за отпечатване - позволява редакция единствено на текста за отпечатване;
 • Начисления – ръчно начисление - Отключва промяна на всички останали полета на съществуващите начисления, които не се контролират от горните  права;

Начисляване на Отстъпка - ПМС


 • Начисления: Създаване

Разделяне на начисления


 • Начисления: Създаване 
 • Начисления: Прехвърляне

Прехвърляне на начисления между фолиа


Независимо дали между фолиа на една резервация/компания или между фолиа на различни резервации/компании

 • Начисления: Прехвърляне

Функция Премахни/извади данъците от цените


 • Начисления – ръчно начисление 
 • Начисления: Редактиране и Анулиране


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница