SynXis - Обмен на резервации

Променена на: Thu, 9 мар, 2023 в 10:15 AM

Print

В зависимост от избрания режим на работа, обменът на резервации може да бъде еднопосочен и двупосочен (импорт/експорт).

Импорт

Особености на импорта

 • Резервации, които вече са със статус Настанена в системата на Clock PMS+, не подлежат на по-нататъшни промени от страна на SynXis.
 • Дали цената от XML-а е с/без данък, се определя спрямо Вашия данъчен режим (Данъкът се включва в цените/Данъкът не се включва в цените. 
 • Валутите получени в XML-а от SynXis (таг 'CurrencyCode') се вземат предвид при създаване на резервациите и техните начисления.
 • Импортът на резервации включва:
  • Период;
  • Тип стая;
  • Тарифа;
  • Профили на гости (основен и допълнителни);
  • Компания;
  • Агент;
  • Лице за контакт;
  • Брой гости;
  • Допълнителни услуги;
  • Бележки - според вида им се записват като Бележки или Заявки на клиенти към резервацията;
  • Заявки на клиенти;
  • Кредитни карти;
  • Промоционални кодове - добавят се в забележките;
  • Данни за трансфер - ArrivalTransport & DepartureTransport;
  • Маркетинг сорс.

Важно: Данни за данъци не се импортират, те се определят от настройките във Вашия Clock PMS+ акаунт.    

Допълнителни услуги при импорт на резервации

Забележка: Функционалност импорт на допълнителни услуги все още е BETA версия, ако желаете да я използвате, моля, свържете се с екипа по поддръжка на Clock PMS+.

 • Обработват се само допълнителни услуги, които са маркирани като Inclusive="false" (т.е. само тези услуги, които не са включени в цената на стаята);
 • Данък - за изчисляване на цените се използва данъчния режим на Вашия Clock PMS+ акаунт;
 • Импортират се само допълнителни услуги, които имат цена, всички останали се пропускат;
 • Шаблона за начисляване, с който се създава начислението в Clock PMS+, се търси в съответствията в страница “Начисления - шаблони/доп. услуги”. Ако няма съвпадение, се използва избрания шаблон по подразбиране от страница “Настройки”-”Шаблон за начисление по подразбиране”. 
 • Количества:
  • Ако в получения XML има само една цена, се използва полученото количество в XML от таг 'Quantity';
  • Ако има повече от една цена (например получена допълнителна услуга за възрастни и деца с различна цена) - тогава количеството се определя спрямо стойността в тага 'NumberOfUnits' .
 • Обработва се таг "Start" (начална дата на пакета) - чрез него се определя дали дадена услуга е за всеки ден или не. Посочената дата се използва при създаване на услугата в Clock PMS+  

Експорт

Изпращат се само резервации, които са за тип стая, включена в съответствията.

Експортът на резервации включва

 • Период;
 • Тип стая (взема се кода от съответствията);
 • Тарифа (взема се кода от съответствията);
 • Цени. Флаг дали те са с включен данък или не, спрямо настройката "Тарифа с данък" от съответствията;
 • Блок;
 • Брой гости;
 • Данни за Гости (основен и допълнителни);
 • Компания;
 • Агент;
 • Лице за контакт;
 • Коментари към резервацията (записани в полета “Бележки” и “Заявки на клиенти”);
 • Статуси - при промяна на статуса от “Очаквана” към “Настанена”' ще бъде изпратен ъпдейт.

Експортът на резервации НЕ включва

 • Допълнителни услуги по резервациите, такива само се импортират;
 • Данни за кредитни карти, такива само се импортират;
 • Данни за трансфер, такива само се импортират.

Важно: Гаранционни политики и политики при анулиране се управляват в Clock PMS+ и не са обект на импорт/експорт.     

Забележка: При модификация на резервации се прави пълно презаписване в системата на SynXis с новите данни от резервацията, т.е. съществуващата резервация се изтрива и се създава нова с получените данни.

Автоматичен експорт

 • Автоматичен експорт към SynXis се предизвиква от следните промени по резервациите: 
  • Статус;
  • Тип стая;
  • Тарифа; 
  • Период (пристигане и/или заминаване) ;
  • Брой възрастни;
  • Брой деца; 
  • Блок;
  • Компания;
  • Агент.
 • Ситуации, в които резервациите не се изпращат автоматично към SynXis:
  • Резервация без тип стая;
  • Резервации, асоциирани с блок, който не е експортиран;
  • Резервации, асоциирани с блок, който няма код;
  • Резервации, получени от SynXis с допълнителни услуги - промени по такива резервации не се експортират към SynXis;
  • Резервации, за които предходната заявка не е приключена.

След като проблемът, който блокира експорта на резервацията бъде отстранен, бихте могли да я експортирате ръчно от страница 'Sync'.    

 • Експорт на дадена резервация се маркира като Invalid (съответно не се изпраща информация към SynXis), когато: 
  • Резервацията е без тип стая;
  • Резервацията е с тип стая, която НЕ е част от съответствията;
  • Резервацията е с тарифа, която НЕ е част от съответствията.     
 • Експорт на резервации само с ръчни цени: 
  • Резервациите се експортират без код на тарифа (RatePlanCode), защото такъв няма. Обикновено в такива ситуации SynXis връща грешка в отговор на заявката;
  • Цените винаги се маркират като такива с включен данък (AmountAfterTax).

Синхронизация на резервациите

Чрез двупосочния обмен на информация (импорт и експорт на данни) се цели постигане на максимална синхронизация между двете системи (Clock PMS+ и SynXis). При този механизъм промените, направени по резервация в едната система, биват отразени и в другата.

Пример: Ако за SynXis резервация бъде направена промяна по статуса ѝ в Clock PMS+, например от Очаквана към Анулирана, този статус ще бъде изпратен към SynXis и резервацията ще бъде анулирана и при тях. Аналогично ако за Clock PMS+ резервация се направи промяна на престоя в SynXis, тази промяна ще бъде доставена до Clock PMS+ и престоят ще бъде актуализиран.

Особености свързани с обмена на резервации

 • При импорт се взема предвид данъчния режим на Вашия Clock PMS+ акаунт. Спрямо него се извлича цената от таг AmountBeforeTax или AmountAfterTax и при необходимост се извършват нужните калкулации.
 • При експорт се взема предвид настройката в съответствията (“Тарифа с данък”) на тарифата, избрана в резервацията. В зависимост от това се експортира Gross Value или Net Value + Taxes. Тази информация се предава на SynXis в респективните тагове.
 • Експорт на резервации с прилежащи блокове:
  • За да можете да експортирате резервации с блокове към SynXis, е необходимо да е избрана настройката “експорт на Блокове”;
  • Блокът, избран в резервацията, трябва да има код. В случаите, когато за резервациите са избрани блокове, които не покриват това условие, резервациите не се изпраща към SynXis.
  • За код на тарифата, избрана в резервацията се изпраща кода на съответния блок.
  • Цена на резервация с блок:
   • Ако тарифата, избрана в резервацията, е част от съответствията, то цените при експорт се маркират като AmountBeforeTax (без данък) или AmountAfterTax (с включен данък) спрямо настройката “Тарифа с данък” от съответствията.
   • Ако тарифата, избрана в резервацията, не е част от съответствията, то тогава цените при експорт се маркират като AmountBeforeTax (без данък) или AmountAfterTax (с включен данък) спрямо стойността по подразбиране, избрана в настройките на интерфейса (“Данъчен модел на блоковете по подразбиране”).
 • Импорт на резервации с прилежащи блокове:
  • Когато се получи резервация от SynXis с код на блок (InvBlockCode), се търси съответствие на този код в Clock PMS+. Ако кодът бъде намерен, резервацията се създава със съответния блок. В резервацията ще бъде закачена тарифата от блока.
  • Ако не бъде открито съответствие между кода на получения блок и кодовете на блокове в Clock PMS+, резервацията се създава без блок и без тарифа (има само ръчна цена). При тази ситуация към SynXis се изпраща warning.
 • Промоционални резервации - в случай че бъдат получени промоционалните кодове, използвани за резервиране в резервационната система на SynXis, те се записват в забележките на резервацията като “Promotion: ******”.
 • Маркетинг сорс се попълва автоматично със стойност, различна от тази заложена по подразбиране, ако в получения XML има информация за конкретния канал, от който е направена резервацията - секция  Source/BookingChannel/CompanyName.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница