SynXis

SynXis - Настройки

За активацията на вашата връзка SynXis, първо ще ви е необходимо да: ...

Научете повече

SynXis- Фунционалности

Поддържат се Комуникацията между двете системи включва експорт на: ...

Научете повече

SynXis - Обмен на резервации

В зависимост от избрания режим на работа, обменът на резервации може ...

Научете повече

SynXis - Блокове

Благодарение на новата функционалност “експорт на Блокове” бихте могл...

Научете повече

SynXis - Профили

Пълна синхронизация на профилите (импорт и експорт) се осъществява, к...

Научете повече