Onity

Променена на: Tue, 11 апр, 2023 в 9:52 AM

Print

Въведение

Интеграцията между Clock PMS+ и Onity ви дава възможност да модернизирате операциите и да спестите време на вашите служители чрез удобната функционалност за издаване и кодиране на ключ-карти директно през Clock PMS+. Гъвкавостта на интеграцията ви позволява да контролирате не само достъпа до стаята, но също така и до вратите за общите помещения (например главния вход, главната врата за етажа) или специалните зони (например СПА или гаража за паркиране). Освен това можете да контролирате времевата рамка на датите на пристигане и заминаване, в която ключовете ще бъдат съответно активни. И не на последно място, ще можете също така да издавате мобилни ключове през Clock PMS+

Конфигуриране

Важно: Изисква се Clock IoT устройство за интеграцията, което трябва да бъде свързано в същата локална (интернет) мрежа като Onity сървъра.

Комуникационният протокол, който се използва за тази интеграция е Onity PMS Protocol V9.

1. Достъпете Clock PMS+ и отидете на меню Настройки>Всички настройки->Карти за достъп - настройки> щракнете върху 'Salto / Onity'.

2. След като се появи изскачащият прозорец, въведете съответните данни:

  • Active (1) - изберете веднъж, след като приключите с конфигурацията.
  • API user (2) - изберете Clock IoT устройството.
  • Server host (3) - въведете IP адреса на Onity сървъра.
  • Server port (4) - въведете портакойто е зададен за Onity сървъра.  
  • Version (5) - изберете INDUSTRY STANDARD OLD.
  • Mobile keys encoder (Onity) (6) - въведете номера на енкодера, предоставен от поддръжката на Onity, ако ще издавате мобилни ключове. Моля, обърнете внимание, че мобилните ключове се поддържат от OnPortal версията само. 

Енкодери

След като добавите данните за интеграцията, запишете и въведете данните за енкодерите, изберете бутон "Добави" под раздел "Кодиращо устройство за ключ на стая".

Ще се покажат две полета за попълване:

  • Име (1) - въведете името на енкодера. Ще видите това име в  Clock PMS+. Може да бъде много полезно, ако оперирате с много енкодери, тъй като името ще ви помогне да ги различавате и изберете правилния при кодиране на карта.
  • Идентификатор (2) - това е идентификацията на енкодера в рамките на Onity. Енкодерът първо трябва да бъде добавен в тяхната система, след това добавете идентификатора му тук. Препоръчваме ви да използвате кратък идентификационен номер на енкодера.

Валидност на ключ-картите

В раздел "Карти за достъп - настройки" можете също така да добавите "От" и "До" часове по подразбиране за валидността на ключ-картите, съответно за дните на пристигане и заминаване. (1).

Освен това може да контролирате дали ключ-картите могат да кодирани само за настанени резервации или също така за очаквани такива. (3).

Редактирайте раздел Поддръжка на мобилни ключове (2), ако ще използвате мобилни ключове и изберете тип: По електронна поща.

Ако имате "общи врати", до които гостът трябва да има достъп, може да въведете техните Onity кодове в раздел "Кодове за общи врати" (4), така че да можете лесно да ги избирате в настройките на стаята (вижте по-долу).

Кодове за врати

За да кодира интерфейсът карти за правилните врати, трябва да зададете съответствието за всяка от тях.

Отидете на меню Настройки->Всички настройки->Стаи->редактирайте всяка стая. Въведете кода, който сте задали в Onity за тази стая в полето "Кодове за врати на стаи" (5).

Общи врати/специални зони

Интерфейсът също така поддържа контрол на достъпа до общите врати или специалните зони като вратата на главния вход, входа на паркинга, СПА и т.н.

Първо ви е нужно да ги зададете в Onity и след това да въведете техните кодове в полето "Кодове за общи врати" (6). Ако сте завършили помощния списък за общите врати (4), ще можете да изберете кодовете тук, вместо да ги въвеждате.

Пример: Ако в Onity сте задали 1 за Главния вход, 2 за входа на паркинга и 3 за СПА входа и давате постоянно достъп до главния вход, трябва да въведете "1, 2" в полето. По този начин гостите, отсядащи в стаята ще имат достъп до следните врати - стая, главен вход, паркинг най-малкото. Ако гостът би желал да използва СПА, можете през резервацията да добавите и достъп до СПА зоната.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница