Актуализация Clock PMS+ (26 май 2022)

Променена на: Mon, 26 септ, 2022 в 3:29 PM

Print

Нови функции

 • Нов изглед за печат на фолиото "По резервации" -показва начисленията, като ги групира по пристигания и групи от резервации, базирано на референтните номера на резервациите и престоя им. Ако има няколко резервации с един и същ референтен номер, те ще излязат като една група, вместо както досега - всяка резервация в отделна група. Ако липсва референтен номер, за групиране се използва номера на резервацията. За всяка група има обща сума на начисленията. Начисленията, които не са на резервации, се показват отделно.

 • Национална валута - нова настройка в Данъчни настройки->Данъчно облагане. Може да се използва в случаите, в които фолиото е в една валута, но желаете да видите сумата на фолиото и във втора валута (национална). Освен общата сумата на фолиото, в националната валута ще видите и данъчната основа и сумата на всеки данък. Функционалността се отнася само за затворени фолиа (затворени след като настройката е избрана).

Подобрения

 • Adyen v2 - Ask gratuity - добавихме нова опция в настройките на всеки терминал, с която можете да пуснете/спрете заявката на бакшиш за всяко плащане, изпратено към това устройство.
 • Екран "Резервация - Редактиране на няколко" - добавихме нова колона "Референтна дата".
 • Разширено търсене на резервации - добавихме нов филтър за търсене на резервации "Референтна дата".

Отстранени конфликти

 • ОРС-  отстранен конфликт, при който в някои ситуации след успешно направено плащане, се връщаше грешка и не се визуализираше информация за успешно създадената резервация.
 • Плащания - отстранен конфликт, при който датата на плащането в затворено фолио се променяше при редакция текста на плащането.
 • Канални мениджъри - коригирана е обработката на промени по резервациите, така че да не се засягат наличните допълнителни услуги, които не са получени от канала.

Интеграции 

 • Hotek - Virtual door keys (GuestKey) - добавихме нова интеграция за виртуални ключове за врати. Виртуалните ключове са иновативно безключово и безконтактно решение, което позволява на гостите да получат достъп до стаите си (и общите пространства), само с едно кликване, като използват Персоналния портал на госта от собственото си устройство.
 • Lightspeed L series - подобрения в комуникацията.
 • Companies endpoint - custom_fields added (API) - потребителските полета на компаниите вече могат да се актуализират през API. За повече подробности, моля, разгледайте API документацията.
 • Ажур счетоводен експорт - при генериране на експортния файл, десетичния разделител вече се взема коректно, независимо от езика на потребителя в системата.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница