Осчетоводяване

Променена на: Mon, 9 окт, 2023 в 2:29 PM

Print

В тази статия може да намерите нашата препоръка за осчетоводяване на движенията свързани с инициираните трансакции през Adyen, направените изплащания към Вас и удържаните транзакционни такси.

Подготовка

Следните инструменти са Ви нужни, за да можете безпроблемно да осчетоводите информацията:

 • Потребител за Clock PMS+ с права за достъп до справките.
 • Потребител за Adyen Essentials платформата - ако все още нямате такъв, моля, направете заявка към нашия сервизен отдел (clockpms@clock-hs.com) да Ви се създаде.
 • В счетоводната Ви система създайте счетоводна сметка тип "Банкова сметка" за всеки един Ваш Адиен мърчънт акаунт

Забележка: Ако сте верига хотели или използвате Adyen ПОС терминали в ресторанта/лобито ще имате отделен мърчънт акаунт за всеки един Clock PMS+/POS акаунт.

Осчетоводяване

От Clock PMS+

От справка "Плащания" в  Clock PMS+ може да намерите трансакциите, които сте инициирали през месеца.

 • Достъпете справката от меню Справки-> Плащания.
 • Въведете период, за който искате да видите направените плащания (трансакции)
 • Изберете 'Посредством платежен портал само'
 • Генерирайте справката

В генерираната справка ще намерите всички движения (плащания и възстановяване на суми (рефънди)), свързани с търговската Ви дейност, които да осчетоводите по клиентските сметки.

От Adyen Essentials

От Вашата Adyen Essentials платформа може да намерите информация за удържаните такси през месеца.

 • Влезте във Вашата Essentials платформа.
 • Изберете меню "Finance" и изберете "Aggregate settlement".

 • Изберете Manage report-> Manual
 • Въведете месеца, за който искате да видите информацията и натиснете "Generate report".

 • Свалете и отворете генерираната справка.
 • В справката ще намерите информация за: тотал на обработени и потвърдени (Settled) трансакции по платежен метод (тип карта), начислените такси в момента на повтърждение (когато статуса на трансакцията бъде сменен от SentForSettle на Settled), начислените такси в края на месеца и изплащанията направени към Вас през месеца.
 • За нуждите на счетоводсвото Ви трябват сумите от колона "Bank/Card Commission (NC)" и ред "Fee". Това са тоталите на таксите удържани през месеца на траснакционно ниво и тези удържани в края на месеца, които да осчетоводите по дебита на доставчик Клок АД
 • В същата справка ще намерите информация за направените изплащания през месеца от Adyen към банковата сметка, която сте предоставили за изплащания по време на KYC процедурата. Тези суми са индкирани на ред "MerchantPayout".

В началото на следващия месец ще получите своята месечна фактура от КЛОК АД. Осчетоводете тази фактура по кредита на доставчик „КЛОК АД“.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница