Актуализация Clock PMS+ (24 януари 2023)

Променена на: Tue, 6 февр, 2024 в 12:34 PM

Print

Нови функционалности

 • Нов подобрен екран “Всички акаунти”:
  • Добавено е удобно търсене по име и адрес на обекта;
  • По-добра визуализация на обектите чрез Хотелска икона;
  • Разделение по тип обект - Хотели и Ресторанти. Двата типа обекти са отделени в самостоятелни страници, като всеки потребител, който има достъп само до ПОС акаунти, ще бъде насочен директно в тази страница.
 • Типове документи - добавихме нови настройки "неактивен за Небалансирани фолиа" и "неактивен за Балансирани фолиа". Вече за всеки тип документ можете да посочите за какви фолиа ще се прилага - балансирани и/или небалансирани. По този начин бихте могли да ограничите потребителските грешки при издаване на различните видове документи, спрямо вашия бизнес модела. Ако потребителят избере тип документ, който не може да бъде използван, ще бъде визуализирана грешка. По подразбиране двете настройки са неактивни, ако желаете да ги приложите, от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки-> Видове документи - редакция на съответния тип документ. 

Ако прилагате новите опции, моля, съобразете съответните настройки (в частта с издаване на документи) на Персоналния портал на госта (MyBooking Portal) и Kiosk.

 • Управление на тарифи - добавихме нова секция “Канален мениджър - тарифи”. Вече може да видите всички тарифи, свързани с каналния мениджър, през новия екран за настройки. За целта отворете Настройки-> Тарифен план-> страница Повече -> Канален мениджър - тарифи. Тук разполагате със списък на всички канални мениджъри, свързани с акаунта. След избор на конкретен канален мениджър ще се заредят свързаните с него тарифи, готови за преглед, редакция и т.н.

Новата функционалност вече е налична и директно през менюто навигацията Канали-> Редактирай тарифи/ограничения.

 • Добавихме нов екран за създаване и изтриване (само в случаите, когато това е възможно) на канали със задачи. Можете да го достъпите през менюто за навигация Други функционалности -> Задачи -> иконата за настройки -> Канали със задачи

Подобрения

 • Екран “Тарифи” - архивните типове стаи са изключени от списъците;
 • Справка  “Изхранване” - променен е форматът на датата;

Отстранени конфликти

 • Настройка “Автоматично номериране на регистрационни карти - При настаняване на резервацията”. Настройката се прилагаше само за регистрационни карти, добавени след настаняване на резервацията, но не и за създадените преди това.
 • В определени ситуации при удължаване престой на резервация, в която има затворено фолио, се генерираха некоректни +/- начисления за вече фактурираните нощувки.
 • Stripe платежен оператор - подобрения, свързани с версия webhook API и продажбите в BookDirect.
 • OTA интерфейс - в определени ситуации задачите генерираха грешки при импорт, свързани с данни за кредитни карти.
 • WorldLine / SixPayments - част от плащанията през Payment Page не можеха да се приключат успешно при интегриран в хотелския сайт BookDirect.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница