Как да заложим Сезонни цени?

Променена на: Thu, 7 дек, 2023 в 8:43 AM

Print

Сезоните са изключително полезни, в случай че имате дълги периоди с принципно еднаква цена. 

Създаване на сезон

За да създадете нов сезон в тарифа:

 • Заредете тарифите, които желаете да редактирате, чрез търсенето на тарифи;
 • Отидете на страница "Сезони;

 • Уверете се, че в таблицата е избрана годината, за която искате да добавите сезон. При нужда коригирайте годината;
 • Използвайте бутона "+", за да добавите начална дата за даден сезон, ако все още не виждате датата в таблицата. Може да добавите толкова дати, колкото са ви нужни за сезоните, които искате да създадете.

Забележка: В сивото поле 'Ниво тарифа' ще видите Ограниченията, Офсетите по гости и Нивата гости (ако има), които са били приложени към тарифата на 'Ниво тарифа'.

 • След като добавите началната дата за сезона, ще видите нова колона в таблицата;
 • Кликнете върху сивия бутон "+", за да добавите условията на сезона за съответната тарифа;

Екранът за конфигуриране на сезон е разделен на четири таба:

 • Сезон (1) - ето какво може да конфигурирате тук:
  • Цена -  Въведете цената, която ще се приложи към сезона.
  • Уикенд цена - Въведете цената, която ще бъде приложима за уикенд дните в рамките на сезона, ако те се различават от цените за останалите дни на седмицата. Моля, обърнете внимание, че дефиницията за това кои дни обхваща уикенда, се намира в тарифният план, към който е тарифата.

Важно: Ако създавате сезон в производна тарифа, "Цената", която следва да въведете, е разликата в сумата или процента между производната и базовата тарифа.

 • Ограничения (2) - въведете Ограниченията, които ще се прилагат само за този сезон, ако има такива. 
 • Офсети по гости (3) - въведете Офсетите по гости, които ще се прилагат само за този сезон, ако има такива. 
 • Нива гости (4) - въведете Нивата гости, които ще се прилагат само за този сезон, ако има такива. Имате възможност за копиране на вече конфигурирани нива от съществуваща тарифа или сезон. Разполагате с два бързи бутона за копие на нивата от текущата тарифата или от предходния сезон, както и възможност за копие от произволна тарифа и сезон с бутоните Копирай/Постави. Имайте предвид, че за да се активират нивата на гостите, заложени в сезона, е нужно тарифата да е конфигурирана като тарифа "На Гост".

Освен ръчно конфигуриране на сезон, за да улесним вашата работа, в първия таб "Сезон"(1) сме добавили възможност да копиране настройките на съществуващ сезон. Може да отворите произволен сезон за редакция, с бутон “Копирай сезон” да копирате всички негови настройки (цени, рестрикции, офсети и нива на гости). В новия сезон използвайте бутон “Постави сезон”, за да пренесете цялата информация само с един клик. 

 • За да добавите сезона и да запазите направените промени, преди да излезете от екрана изберете бутон “Запази” в горния десен ъгъл.

Редактиране на сезон

За да промените конфигурацията на сезон, стартирайте по аналогичен начин както при създаването на нов:

 • Заредете тарифите, чиито сезони желаете да промените и преминете в секция "Сезони";
 • Уверете се, че в таблицата е избрана годината, в която попада сезонът. При нужда променете годината;
 • След като сезонът е видим в таблицата, просто кликнете в неговата клетка, за да се отвори за редакция;

Ще се зареди същият екран както при създаване на сезон. Може да промените конфигурациите във всеки от табовете. В първия таб "Сезон" можете още:

 • Да смените началната датата на сезона. Ако в списъка не намирате желаната дата, първо трябва да я добавите в таблицата като колона и след това да отворите сезона за редакция. 
 • Да изтриете съществуващ сезон.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница