Clock PMS+ и POS системни изисквания

Променена на: Wed, 6 мар, 2024 в 12:41 PM

Print

Clock IoT

Изисквания

Clock PMS+ има следните две изисквания:

  • Модерен браузър (за предпочитане Google Chrome) актуализиран до най-новата налична версия
  • Стабилна интернет връзка
Съвет: Ако планирате да закупите множество устройства за достъп до Clock PMS+ и POS, силно ви препоръчваме първо да изпробвате Clock PMS+ и POS на тези устройства.

Всеки интерфейс, устройство или система на трета страна има допълнителни изисквания. Моля, запознайте с тези изисквания в документацията, свързана с конкретния интерфейс или система на трета страна.

Поддържани устройства

  • Фискални устройства
    • Datecs - всички модели фискални принтери Datecs, които поддържат USB комуникация; 
    • Daisy - Фискалният принтер е необходимо да поддържа ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И  ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР V.1.6 2023. За разработка е използван Фискален принтер Daisy FX 1300 и за всички останали фискални принтери трябва да потвърдите с доставчика на фискалният принтер техническа съвместимост.
  • ПОС принтери - принтери с мрежова комуникация, които поддържат  протокола ESC/POS.

Забележка: Марка и модел на принтери, за които е установена несъвместимост:

  • Нефискален принтер Datecs EP-2000
  • Нефискален принтер Datecs EP-50

*последно обновено на 06 Март 2023

Имайте предвид, че за да може да се осъществи връзка между Clock PMS+ и гореспоменатите устройства имате нужда от IoT устройство.

IoT устройствата се използват по следния начин:

Едно  IoT устройство може да управлява до 10 ПОС принтера и само един фискален принтер. Това означава, че за всяко фискално устройство, което използвате, имате нужда от отделно IoT устройство. 

Внимание: Едно IoT устройство е асоциирано към един акаунт и управлява само устройствата, които работят в този акаунт. Ако имате два акаунта за Ресторант и Лоби бар, имате нужда от поне две IoT устройство, които да управляват техните принтери.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница