Актуализация Clock PMS+ (24 юли 2023)

Променена на: Tue, 25 юли, 2023 в 12:43 PM

Print

Нови функционалности

 • Пакетни елементи за конкретна дата. Чрез новата функционалност може по-пълно да решите казуси като Коледна или Новогодишна вечеря, или други подобни пакети, които са обвързани с конкретна дата. Както знаете, елементите на пакета се използват, за да може да разбиете продажбената цена на пера с отделни стойности и по този начин да получите както по-ясно и точно фактуриране, така и по-точни справки. Досега обаче нямаше възможност да отделите даден елемент на конкретна дата, например само на 31.12 да отделите елемент за Новогодишната вечеря. Затова в елемента на пакета добавихме ново поле, в което може да укажете множество дати, на които елементът да се отделя.

Обръщаме внимание, че пакетните елементи винаги се изваждат от пакетната цена. Това означава, че цената в тарифата трябва да е завишена с цената на съответния пакет. Ето един пример как може да направите това с помощта на тарифните инструменти:

Пример: Завишаване на  цената на 31.12 с цената на новогодишната вечеря:

 • Създайте дериватна тарифа за Новогодишния пакет, която да е базирана на тарифа за нощувки;
 • В дериватната тарифа създайте нов сезон от дата 31.12, за които ще добавите повишение в цената и още един сезон от 01.01, в който да върнете нормалните си цени;
 • Използвайте Гост офсетите в сезона от 31.12, за да зададете доплащане за новогодишната вечеря. С помощта на офсетите за възрастни и деца, може да зададете различни цени за двете групи. По този начин ще формирате пакетната цена (нощувка и Новогодишна вечеря).
 • Към тарифния пакет, избран в дериватната тарифа, добавете елемент, който да отдели стойността, която желаете за датата 31.12. Отново може да заложите различни стойности за възрастните и децата.

Новата настройка е достъпна през екран Всички настройки (new)->Тарифи->Тарифни пакети.

 • Нова настройка “Приспадни аванса при издаване на авансово фолио/фактура” -   във връзка с поведението на функциите за издаване на Аванси на база на друго фолио. Когато ползвате новите функции за формиране на Авансово фолио на база на процент от друго фолио или на база на прието вече плащане, освен че се издава авансовото фолио, авансът автоматично се консумира с цел да се намалят ръчните операции. Тази автоматична операция обаче не е удобна за потребителите, които използват “Дневник Депозити”. Това е така, защото, когато авансът се консумира, той изчезва от Дневника, което в случая става още на датата на издаване. Използвайте новата настройка, за да изключите или включите автоматичната консумация, в зависимост от вашите нужди. Ще я намерите в екран Всички настройки (new) ->Плащания->Депозитни модели.

Подобрения

 • Броячи на капацитета- нови екрани:
  • Нов екран за настройка на броячите  - добавяне, редакция и изтриване. Достъпен е през новия екран за настройките в група “Начисления & Данъци”
  • Нов екран за редакция и задаване на капацитет ден по ден. Екранът има два режима на визуализация, които се сменят от малкия бутон горния десен ъгъл: 
   • В детайлния изглед се показват всички броячи и всички данни за избрания период (капацитет, продадено, налично).

   • Компактният изглед показва само данните за дните (капацитет), в които е зададено изключение.

  • Нова функционалност масова редакция. Чрез нея може да изберете множество броячи, множество периоди и да зададете или да премахнете вече зададен капацитет.

Последните два екрана вече са достъпни и от менюто за навигация  в секцията “Свободни стаи”.

 • Нови екрани за настройка - в екран “Всички настройки (new)” са достъпни още екрани, в които са запазени функционалностите на старите аналози. Тук вече можете да намерите настройките за: Маркетинг, Тарифни пакети, Пансиони & Ресторанти, Лога / Галерия с изображения, Персонален портал на госта, Киоск, Мероприятия (3 екрана), Платежни оператори (5 екрана), Типове документи, Генератор на номера на документи , SMTP настройки, Clock IoT connector, BRP.

Други

 • Новата подобрена версия на файлов импорт вече е достъпна и за Clock POS.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница