Dormakaba (Saflok 6000 / Ambiance)

Променена на: Thu, 25 апр, 2024 в 8:40 AM

Print

Важно: Моля, уверете се, че сте преминали и през Контрол на достъпа - Общи настройки

Въведение

Интеграцията между Clock PMS+ и Dormakaba ви дава възможност да модернизирате операциите и да спестите време на вашите служители чрез удобната функционалност за издаване и кодиране на ключ-карти директно през Clock PMS+. Гъвкавостта на интеграцията ви позволява да контролирате не само достъпа до стаята, но също така и до вратите за общите помещения (например главния вход, главната врата за етажа) или специалните зони (например СПА или гаража за паркиране). Освен това можете да контролирате времевата рамка на датите на пристигане и заминаване, в която ключовете ще бъдат съответно активни.

Важно: Интеграцията поддържа следните продукти: Saflok 6000 и Ambiance

Конфигурация

Важно: Изисква се Clock IoT устройство за интеграцията, което трябва да бъде свързано в същата локална (интернет) мрежа като Saflok / Ambiance сървъра .

Комуникационните протоколи, които се използват за тази интеграция са:

 • Saflok - SOAP protocol Messenger PMS Web Service Interface - Rev 4.0.
 • Ambiance - SOAP protocol Dormakaba web services / Ambiance PMS Web Service Interface.

1. Достъпете Clock PMS+ и отидете на меню Настройки->AppConnector-> намерете Saflok и активирайте интеграцията-> кликнете бутон 'Настройки'-> изберете "Saflok".

2. След като се появи изскачащият прозорец, въведете съответните данни: 

 • Active (1) - изберете веднъж, след като приключите с конфигурацията. 
 • API user (2) - изберете Clock IoT устройството.
 • Server host (3) - въведете IP адреса на Saflok Messenger PMS Web Service Interface server или на Ambiance PMS Web Service Interface server
 • Server port (4) - въведете порта на Saflok Messenger PMS Web Service Interface server или на Ambiance PMS Web Service Interface server
 • Username (5) - потребител, създаден в Saflok / Ambiance  за връзката с PMS+.
 • Password (6) - паролата за потребителя.

Енкодери

След като добавите данните за интеграцията, запишете и въведете данните за енкодерите, като изберете бутон "Добави" под раздел "Кодиращо устройство за ключ на стая".

Важно: USB енкодерите не се поддържат.

Ще се появят две полета за попълване:

 • Име(1) - въведете името на енкодера. Ще видите това име в  Clock PMS+. Може да бъде много полезно, ако оперирате с много енкодери, тъй като името ще ви помогне да ги различавате и изберете правилния при кодиране на карта.
 • Идентификатор (2) - това е идентификацията на енкодера в системата за достъп. Енкодерът първо трябва да бъде добавен в тяхната система, след това добавете идентификатора му тук. Препоръчваме ви да използвате къс идентификационен номер на енкодера.

Мобилни ключове

Интеграцията със Saflok 6000 / Ambiance поддържа тяхната функционалност за мобилни ключове. За да я активирате, уверете се, че сте направили необходимите настройки в Контрол на достъпа до стаята - Общи настройки, като активирате поддръжката на мобилния ключ и изберете „Чрез мобилен телефон“.

Използване

Когато при издаване на ключ в раздел Мобилен ключ се въведе мобилен телефон, се стартира процедурата за издаване на мобилен ключ. За издаване на мобилен ключ се използват следните данни:

 • Телефонен номер на получателя от Мобилен телефон;
 • Име на госта - Вместо цялата стойност на името на госта, предаваме само стойността до първата запетая, за да можем да открием съвпадение в BlueSky. С други думи, трябва правилно да въведете имената на гостите във формат „Фамилия, име, презиме“. При въведено по този начин име ще подадем Фамилия!

Тази специфика идва от факта, че мобилните ключове се обслужват от мобилното приложение BlueSky, в което клиентът има акаунт и валидира Телефонния номер и Фамилията! Ако валидирането не премине успешно, на клиента няма да бъде изпратен мобилен ключ. За това в системата Ambiance се записва събитие, на което служител може да реагира при необходимост!

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница