Актуализация Clock PMS+ (20 ноемрви 2023)

Променена на: Mon, 20 ноем, 2023 в 11:04 AM

Print

Нови функционалности

BookDirect - допълнителни услуги за избран брой гости.

За допълнителните услуги, които продавате в BookDirect, има възможност да укажете, че те се отнасят за Стая, Гост, Възрастен или Дете. Ако гостът избере услуга, настроена с някоя от последните три опции ( Гост, Възрастен или Дете), досега услугата се начисляваше винаги за пълния брой гости. Например, ако услугата “Наем на велосипед” е настроена “на Гост” и в резервацията има 3-ма госта, то услугата винаги се начисляваше с количество 3. Това което променихме е, че вече клиентът има възможност да избере колко от гостите ще използват допълнителната услуга. В примера с велосипеда, клиентът може да избере дали 1, 2-ма или 3-ма госта искат да наемат велосипеди, от което зависи количеството и крайната цена на услугата.

Допълнително, тази възможност функционира още по-добре в комбинация с броячите на капацитета. Например, преди при налични 2 свободни велосипеда, услугата изобщо нямаше да се предложи за резервация с 3-ма госта. С новата промяна, гостът ще може да избере 2-та останали велосипеда, въпреки че резервацията му е за 3-ма госта. По този начин, ще продавате още по-оптимално вашите допълнителни услуги.

Новата функционалност не изисква допълнителни настройки. За всички услуги, настроени “на Гост”, “на Възрастен” и “на Дете”, в BookDirect клиентът ще може да избира броя на гостите, за които желае да ги закупи. 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница