Номератори

Променена на: Tue, 3 окт, 2023 в 9:45 AM

Print

Номераторите в системата определят по какъв начин ще се номерират различните елементи на Clock PMS+. Всички елементи имат заложени стандартни номератори, които стартират от 1.  Вие може да конкретизирате какъв да бъде формата на всеки номератор и от каква стойност да стартира. За да конфигурирате номераторите, от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Хотел->Номерация.

Елементи с номератори

Може да конфигурирате номератори за следните елементи:

 • Фолио номер(1) - позволява ви да промените детайлите на следващия номер на фолио. Ако желаете да промените номера на фолиото, препоръчваме ви да го обсъдите предварително с вашия счетоводен отдел.
 • Резервация номер(2) - позволява ви да промените детайлите на следващия номер на резервация.
 • Мероприятие номер(3)- позволява ви да промените детайлите на следващия номер на мероприятие.
 • Документ за мероприятие-номер(4)- позволява ви да промените детайлите на следващия номер на оферта за мероприятие.
 • Плащане в брой-номер(5) - позволява ви да промените детайлите на следващия номер на плащане в брой.
 • Запитване за резервация-номер(6) - позволява ви да промените детайлите на следващия номер на запитване за резервация.
 • Регистрационна карта-номер(7) - позволява ви да промените детайлите на следващия номер на регистрационна карта.
 • Генератори на фактури(8,9) - Това са генератори за номерата на документите с положителни и отрицателни стойности по подразбиране. Съветваме ви да обсъдите номерацията на този вид документи с вашия счетоводен отдел. Ако ви е необходимо да зададете различни или допълнителни типове документи, моля, свържете се със сервизните специалисти на Clock PMS+.
 • Автоматично номериране на регистрационни карти(10) - имате опцията да зададете автоматично номериране на регистрационните карти  (след записване на регистрационна карта или настаняване на резервация). Ако не желаете да използвате тази функционалност, просто изберете опцията "Изключено".

Конфигуриране

За да промените номератор на определен елемент, изберете бутона за редакция в неговия ред. За настройка на всеки номератор разполагате със следните полета:

 • Следващ номер(11) - следващият номер, който да се използва. Нека да разгледаме пример със следващ номер ‘100’.
 • Дължина на номер(12) - Използвайте полето, за да увеличите дължината на "Следващ номер"  с водещи нули. Пример: '9'. В резултат на това ще се получи номер с 9 цифри с водещи нули – '000000100'.
 • Префикс на номер(13) - Добавете префикс към  получения номер. 

Пример 1: '5'. Полученият номер ще е '5000000100'. 

Пример 2: 'INV-'. Полученият номер ще е 'INV-000000100'.

 • Суфикс на номер(14) - Добавете суфикс към получения номер. 

Пример 1: '/CR'. Полученият номер ще е '5000000100/CR'. 

Пример 2: '-2015'. Полученият номер ще е 'INV-000000100-2015'.

Ако вашата практика налага да използвате няколко вида документи, може да добавите допълнителни номератори за тях. От менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Документи->Генератор на номера на документи. Следвайте логиката, описана тук, за да добавите нов номератор и да конфигурирате неговия формат. Всички номератори, който сте добавили, ще виждате в списъка с номератори в системата.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница