STR Export

Променена на: Thu, 25 апр, 2024 в 7:21 AM

Print

STR е официалният начин за предоставяне на данни (за туристическия пазар) за градовете в Белгия.

Историческите данни и перспективите за развитието се изпращат автоматично по електронна поща в съответствие с изискванията на STR

Предварителни изисквания

 • Разширението STR Export трябва да е активирана за вашия акаунт, преди да можете да продължите с активацията на експорта. За тази цел, моля, свържете се с екипа за поддръжка на Clock (clockpms@clock-hs.com);
 • STR hotel ID на вашия хотел - необходимо е да бъде изпратен на STR, заедно с данните, за да бъде разпознат вашия хотел.

Конфигуриране

Можете да настроите експорта от Справки->Всички справки->-Експорт на данни->STR Export, като попълните следните данни:

 • STR Hotel ID - Идентификаторът, зададен от STR за вашия хотел;
 • STR Historical (e-mail address) - Електронният адрес, на който трябва да се изпращат историческите данни (default:data_daily@str.com)
 • STR Forward (e-mail address) - Електронният адрес, на който да се изпращат прогнозните данни (по подразбиране: auto_data@forwardstar.str.com)
 • Маркетингов сегмент за безплатни резервации и такива за вътрешни нужди - Заетостта, свързана с конфигурираните маркетингови сегменти, ще бъде приспадната от данните за продадените стаи, изпратени на STR.
 • Натрупване на приходите от POS акаунти - Ако трябва да включите приходите, генерирани от някои от POS акаунти в рамките на вашия абонамент, просто изберете тези, които да бъдат включени.
 • Изключени групи приходи от общите приходи на акаунтите - можете да изберете кои групи приходи да бъдат изключени от общите данни за приходите.

Как функционира

Важно: 

- експортът със задължителните данни се генерира около 06:00 ч. по Гринуич и съдържа всички стаи от предходния ден.
- анулирани резервации и такива за непристигнали гости следва да бъдат отбелязани като такива преди този момент, за да бъдат включени в експорта.
- Начисленията, прехвърлени от Clock POS към Clock PMS+, се експортират от избраните акаунти в Clock POS!!!

Включени са следните данни:

Исторически данни:

 • STR или Hotel ID
 • Дата:
 • Наличните стаи на обекта (общ брой налични стаи)
 • Продадените стаи на обекта (изключват се безплатните резервации, такива за вътрешни нужди или стаи, за които не са пристигнали гостите)
 • Нетни приходи от стаи за обекта (общ нетен приход от стаи, като не се включват данъци, ДДС, храни и напитки, както и други услуги с добавена стойност)
 • Приход от храни и напитки
 • Общи приходи
 • Код на в (ISO код, например EUR) 

Прогнозни данни ( за следващите 365 дни):

 • STR или Hotel ID
 • Дата (перспективи за бъдещето от: настоящата дата)
 • Дата (перспективи за бъдещето до: дата за следващите 365 дни)
 • Налични стаи в обекта (общ наличен стаи)
 • Резервирани стаи на обекта (общият брой стаи, които са били извадени от наличността, тъй като са били резервирани)

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница