Актуализация Clock PMS+ (13 май 2024)

Променена на: Tue, 14 май, 2024 в 2:07 PM

Print

Нови функционалности

SynXis - използване на ограничения на ниво Тип Стая и Тарифен план

Ограниченията на ниво Тип стая и Тарифен план, вече са сертифицирани и готови за ползване. Досега тези ограничения се отразяваха директно върху всеки свързан продукт. Това означава, че ограничаването на един Тип стая, ще доведе до промени в 20 тарифи (примерно). Това от своя страна означава изпращане на 20 пъти повече съобщения и съответно - по-бавна комуникация. С новата сертифицирана функционалност, въпросните ограничения се изпращат отделно, а не като част от всеки продукт. Това означава, че с едно съобщение касаещо Типа стая, SynXis ще затвори всички свързани тарифи. Това ускорява комуникацията и достигането до желаните промени до всички канали.

Допълнително, тази функционалност дава възможност да се намали броят на мапнатите тарифи. С други думи, може да прехвърлите част от тарифите си като производни и да съществуват само в SynXis. Подобни тарифи, могат да не се мапват и за тях няма да се изпращат ъпдейти, но въпреки това ще се подчиняват на ограниченията на ниво тип стая и тарифен план.

Напомняме, че ограниченията на ниво Тип стая и Тарифен план, може да намерите в екрана за управление на тарифите от таба по-долу "Повече...". Насърчаваме ви да използвате тези нива, когато целта ви е да ограничите Типове стаи, Тарифни Планове или Целия хотел, вместо да ограничавате отделните тарифи. Това ще намали грешките, ще ускори работата Ви и ще ви даде по-ясен поглед върху ограниченията от по-високо ниво.

За да се изпращат към SynXis отделни съобщения за тези рестрикции, вместо да са част от съобщенията за всяка отделна тарифа, е нужно да включите настройката, касаеща активирането на всяка една от тях (1). Преди това е препоръчително да се свържете със отдела за обслужване на SynXis и да проверите, дали тази функционалност е настроена за ползване от тяхна страна. Освен това трябва да добавите мапинг между тарифните планове в SynXis и тарифните планове в Clock PMS+ (секция Тарифни планове/Категории в настройките на SynXis). По отношение на Типовете стаи се ползва съществуващият мапинг за тарифите (секция Тип стая/Тарифа в настройките на SynXis).

SynXis - Закръгли цените

Понякога, ако две системи или свързани канали работят, едните с цени без данъци, а другите с цени с данъци, може да се получат разлики. Например, ако ClockPMS+ изпрати цена 200$ с включен данък 20%, а канала работи с цени без данъци, той може да върне цена от 166.66$ без включен данък. В тази ситуация, Clock PMS+ ще добави данък и ще получи 199.992, което е 199.99. За да решим подобни разлики, добавихме още една настройка към SynXis - "Закръгли цените" (2). Ако я включите, Clock PMS+ ще извършва допълнително, повторно закръгляне към цяло число. Тоест суми, които след добавянето на данък са 199.99 или 200.01, ще се закръглят към цяло число - 200.00. Това се отнася както за цените на стаите, така и за цените на допълнителните услуги.

Подобрения

Тарифни планове - архивиране

Добавихме архивиране на тарифните планове и тези произхождащи от туроператорски договори. Ако има тарифни планове и тарифи от договори, които не използвате повече, може да ги архивирате за да не излизат в списъците. За да архивирате:

 • отворете Тарифни планове -> Повече... -> Тарифни планове;
 • изберете желаният План;
 • в екрана за редакция, изберете "Архивен" и Запишете;
 • ще се отвори екран, в които ще видите, свързаните тарифи, които ще се архивират. Потвърдете архивирането на плана и свързаните с него тарифи.

Архивираните вече планове, може да видите в списъка, като изберете втората икона горе и опцията "Покажи архивните". Може да ги разархивирате, ако отворите екрана за редакция и премахнете отметката. Имайте впредвид, че свързаните тарифи няма да се разархивират автоматично. Намерете ги и разархивирайте тези от тях, които желаете.

BookDirect

Ако използвате BookDirect, може да се възползвате от следната промяна: Икони за популярните платежни методи.

Това ще улесни гостите да се ориентират към предпочитания от тях платежен метод. За да излизат правилните икони се убедете че следните настройки са направени:  

 • За Карти - в меню Настройки -> Всички настройки -> Кредитни карти - изберете кредитните карти, които поддържате. Тези икони ще се покажат независимо от платежния оператор, който ползвате.
 • Алтернативните платежни методи - иконите за популярните методи се взимат от настройките на платежния оператор в Clock PMS+. Това функционира за Adyen, WorldLine и Stripe.
 • Платежните методи без зададена икона излизат с търговското си име.

Нови версии на справки

 • За следните справки, са направени нови версии: "Отложени плащания", "Начисления по дни, месеци и години - обобщено", "Закрити фолиа", "Закрити фолиа - обобщено", "Данъци", като към всяка една има и линк към старата версия.
 • Допълнително справките "Закрити фолиа ", "Закрити фолиа - обобщено" и "Данъци " са преработени да работят асинхронно (в бекграунда) и могат да обработват по-голям обем данни.
 • Нова секция "Анулирани фолио, закрити преди" в новите версии на справките "Данъци" и "Закрити фолиа". В новата секция ще видите фолиата, чиято дата на анулиране попада в периода на справката, но датата им на затваряне е преди периода на справката. Това позволява ползването на справките по "инкрементал" начин, без да е необходимо да преглеждате задни периоди и да одитирате анулациите.

Клок ПОС

Добавихме нова версия на екраните за Приключване, подобни на тези в ПМС-а. Новите екрани са оптимизирани за работа с по-големи обеми данни. В новата версия има линк към старата.

Отстранени конфликти

 • В екрана на резервацията, когато се избере Блок, за който няма дефинирани брой гости и тарифа, се зачистваха съответните полета от резервацията. Вече се запазват съществуващите данни, ако има такива.
 • Автоматични плащания (автопилот) + Adyen - направихме оптимизации на процеса по обработка, така че да се решат или намалят постпроцесинг конфликтите , причинени от асинхронните отговори на платежния портал.

Интеграции

 • Mailchimp - интеграцията има нов модернизиран изглед. Можете да бъде достъпен от Настройки->AppConnector-> Mailchimp-> Настройки, след като активирате интеграцията.
 • Quickbooks - в някои случаи (предимно за кредитните известия) количеството на създадените начисления се считаше за празно, което причиняваше трудности при изчисленията и грешки при експорта. Поведението на експорта е подобрено и вече успешно се обработват такива начисления.
 • IDeaS - изпращането на данни за блок до IDeaS е подобрено и сега се експортира не само изчислената цена по тарифа, но и ръчната цена, ако има такава.
 • API:
  • точка products  - поведението е оптимизирано, за да съответства на BookDirect функционалността при употребата на блок в комбинация с ръчна цена.
  • точка charges_bulk - новата функция позволява да подадете параметъра 'charge_template_id', използвайки детайлите на шаблона за начисленията, които ще бъдат създадени. Трябва да включите само параметрите, които променят конфигурираните стойности в шаблона за начисление, като price, text, print_text и др. Тази оптимизация улеснява и прави по-надежден процеса по създаване на начисления. 

Локализации

 • Българска фискална политика -  текстът 'Дата на данъчно събитие' е преведен на системните езици.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница