SynXis - Настройки

Променена на: Mon, 13 май, 2024 в 12:14 PM

Print

За активацията на вашата връзка SynXis, първо ще ви е необходимо да:

 • Имате активирано разширение за SynXis канала (ако нямате, моля, свържете със сервизния екип);
 • Свържете се с вашия SynXis акаунт мениджър или търговски представител, за да заявите връзка към Clock PMS+;
 • Съберете всички актуалните кодове от SynXis, необходими за настройките в Clock PMS+ - типове стаи, тарифи, услуги;
 • След завършване на конфигурациите в Clock PMS+ се свържете със сервизния ни екип, за да бъде насрочена дата за активация.

За да достъпите настройките от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Онлайн продажби->SynXis .

Страница “Настройки”

За попълване на секция “SynXis” (1) се използват данните, които са ви предоставени от SynXis за активиране на интерфейса.

Забележка: След като получите данните, моля, свържете се с екипа по поддръжка на Clock PMS+, за да попълните заедно тази секция.

Секция “Clock PMS+” (2) попълнете по следния начин:

 • PMS endpoint - URL адресът се предоставя на партньора при всяка активация. Той  е уникален за всеки акаунт и се използва в комуникацията между двете системи;
 • Потребителско име и парола -  въведете същите данни като в секция “SynXis”;
 • Шаблон за начисление по подразбиране -  задължителна настройка, използва се за отразяване на начисления за допълнителни услуги в случаите, когато за тях няма направени съответствия;
 • Маркетинг сорс, канал, сегмент - изберете стойностите, които да се приложат при импорт на резервации;

 • Обмен на резервации- изберете опция според това какви данни желаете да експортирате:
  • Пълна синхронизация- пълна синхронизация на резервации (двупосочно). Всички резервации, които покриват определени условия като например да са за тип стая, която е част от съответствията, ще бъдат експортирани към партньора. 

Важно: При двупосочния обмен на резервации ще бъдат синхронизирани също Гост профили и Компании/Агенти, т.е. Clock PMS+ може да обновява съответните профили, свързани с резервациите в системата на Sabre.

  • Само импорт - в този режим се запазва поведението на стандартен канален мениджър, а именно само импорт на резервации. Няма синхронизация на Гост профили и Компании от наша страна.
  • Деактивиран - не се извършва обмен на резервации между двете системи.

 • Поддържа се експорт на Блокове, Наличности, Тарифи, Ограничения и Продължителност на престой (LOS). Управляват се чрез избиране на съответните настройки.
 • Селекциите 'експорт на ограниченията за типа стая' и 'експорт на ограниченията за категория тарифи' - се отнасят до използването на ограниченията за тип стая / тарифен план, които можете да приложите в екрана за управление на тарифите. Като приложите ограничение за тип стая, ще бъде изпратено специфично обновление за този тип стая до SynXis и всички свързани тарифи за тази стая ще бъдат засегнати, което значително намалява броя на необходимите обновления в комуникацията и следователно скоростта на обновленията.
 • Закръгляне на цените - активирайте тази функция, ако работите с различни данъчни режими между Clock и свързаните канали. Например, ако ClockPMS+ изпрати цена от 200$ с включен данък от 20%, а каналът работи с цени без данъци, той може да върне цена от 166.66$ без включен данък. В тази ситуация Clock PMS+ ще добави данъка и ще получи 199.992$, което се закръгля до 199.99$. За да се разрешат подобни разлики, като активирате тази настройка, Clock PMS+ ще извършва допълнително повторно закръгляне до най-близкото цяло число. Така сумите, които след добавянето на данъка са 199.99$ или 200.01$, ще се закръглят до най-близкото цяло число - 200.00$. Това важи както за цените на стаите, така и за цените на допълнителните услуги.
 • Данъчен модел на блоковете по подразбиране - ако е активиран експортът на блокове, настройката определя по какъв начин SynXis ще третира получените цени на блока като такива с включен данък или не. Спрямо избраната опция цената от блока ще бъде изпратена в таг AmountAfterTax или AmountBeforeTax.

Страница “Тип стая/Тарифа” 

В тази страница се правят съответствия на типовете стаи и прилежащите им тарифи.

 • Добавете тип стая като използвате бутона “+”. Попълнете съответния SynXis код.
 • Въведете съответстващите тарифи към добавените типове стаи. Опишете ги със съответните SynXis кодове. Допустимо е да добавяте само тарифи, които са създадени за типа стая, към който ги асоциирате в съответствията. 
  • Използвайте поле "Допълнителни SynXis кодове", за да обвържете няколко SynXis кода към една ПМС тарифа. По тази начин лесно можете да асоциирате например всички производни тарифи от SynXis към съответната ПМС тарифа. При импорт на резервация полученият в XML-а код се търси в мапинга и при съвпадение се закача съответната ПМС тарифа. 
  • За всяка тарифа може да посочите как SynXis да третира получените цени като такива с включен данък или без. По подразбиране опцията “Тарифа с данък” не е включена, което означава че цените в тарифата ще бъдат изпратени като цени без данък или AmountBeforeTax. За да експортирате цени с включен данък, сложете отметка на настройката. Моля, имайте предвид, че тази настройка следва да бъде съобразена и с конфигурацията на Вашия Sabre акаунт и тарифи.

 •  Експортът за всеки индивидуален ред от съответствията (тарифа и/или тип стая) може да бъде деактивиран от опцията “Неактивен”, достъпна  в режим на редакция на съответния ред. Ако SynXis върнат грешка, продуктът (редът) се маркира като "Неактивен" при нас, т.е. експортът за дадения продукт спира. Потребителят може да види каква е грешка и ако е възможно да я коригира, което ще му позволи ръчно да възобнови експорта на деактивирания  ред. 

Важно: Имайте предвид, че броят активни тарифи в съответствията е 100. Всяка тарифа над този брой може да бъде добавена само като “Неактивна”, т.е. използва се само за нуждите на импорта. Под активни тарифи се разбират тези, за които има експорт на данни към партньора. Ако имате нужда от експорт на повече продукти, моля, свържете се с екипа по поддръжка на Clock PMS+.

Страница “Начисления - шаблони / доп. услуги”

Тук можете да добавите съответствие за всяка допълнителна услуга. Информация за допълнителни услуги се извлича от получения XML - таг “Services”.

Ако получите резервация, която съдържа код, който не е част от съответствията на допълнителните услуги, начислението ще бъде създадено, като се използва шаблонът, заложен по подразбиране  (избран в страница “Настройки”).


Страница "SYNC"

Поддържа се ръчна синхронизация на резервации и блокове.

 • Export Blocks- възможност за ръчно синхронизиране на всички блокове или конкретен блок. Синхронизират се блокове, които отговарят на следните условия:
  • Част са от мероприятия със статус Очаквано или Настанено;
  • Имат попълнен код на блока;
  • Блокът е за тип стая, включена в съответствията;

Ако желаете да изпратите данни за конкретен блок, просто въведете неговия код.

 • Export Bookings- пълна синхронизация на всички резервации или конкретна резервация. Експортират се всички резервации, които отговарят на следните условия:
  • Имат статус Очаквана или Настанена;
  • Са за тип стая, описана в съответствията.

За да изпратите конкретна резервация, въведете нейния номер.

Допълнителни функции

 • Страница “Export Request” - тук ще намерите информация за експортираните съобщения към SynXis. Могат да бъдат филтрирани по период, тип съобщение (Тарифи, Ограничения, и т.н.), тип стая, тарифа.
 • Страница “Booking Request” - информация за обмена на резервации между Clock PMS+ и SynXis. Списък с импортирани/експортирани резервации, който също може да бъде филтриран по различни параметри. Под всяка заявка, независимо от типа, ще намерите XML, който при необходимост може да бъде предоставен на партньора за анализ.
 • Страница “Block Request” - детайлна информация за експортираните блокове към SynXis. Подлежи на филтрация по Clock PMS+ код на блока  или код на съобщението.
 • Страница “Callback requests” и “Responses” -  допълнителни логове при необходимост от анализ (разширени функции за нуждите на екипа на Clock PMS+).


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница