Базови (стандартни) тарифи

Променена на: Tue, 3 ян, 2023 в 9:30 AM

Print

Какво са базовите тарифи?

Базовите тарифи са опростените тарифи за създаване и управление в сравнение с всички типове тарифи в Clock PMS+. Цените в този тип тарифа не зависят от цените на която и да е друга тарифа и те трябва да се задават директно в тези тарифи. Всякакви промени по цената (нова сезонна или дневна цена) трябва да бъде приложена индивидуално във всяка базова тарифа, която е нужно да промените.

Ценови структури на базовите тарифи

Има много начини за използване на базовите тарифи, които зависят най-вече от вашата ценова стратегия, структурата ви от тарифи и колко желаете да автоматизирате промените по цените и да намалите ръчния труд.

Използване на базови тарифи само

Ако управлявате по-малък хотел или не предлагате голям брой тарифи, всичките ви тарифи може да са базови. Но когато са нужни промени по цените, трябва да редактирате и променяте всяка тарифа поотделно.  Това отново потвърждава факта, че употребата единствено на базови тарифи в тарифните ви настройки е ефективна при хотели, които не предлагат или променят много тарифи. При една по-сложна система от тарифи това в крайна сметка ще бъде неефективно, тъй като ще ви се налага отделяте много време за редактиране и промяна на вашите цени.

Употреба на базови тарифи в съчетание с производни тарифи

Този тип тарифа, видно от името й, най-често се използва, за да бъде базова тарифа, на която задавате цена, докато другите тарифи я използват като основа и (по възможност) правят промени по нея. Използването на подобен подход сериозно ще намали броя на редакциите, които трябва да правите по цените, съответно ще ускори процеса и предотврати грешки и пропуснати редакции. Също така това означава, че когато и да ви е нужно да дефинирате цени, може да го направите само за базовите тарифи.

Случаи на употреба

Да разгледаме няколко примера за употреба на базови тарифи:

1. Определете базов "Пансион" и задайте цени за него

 • Имаме няколко тарифи с различни възможности за изхранване -Само стая (RO); Хотелска стая със закуска (BB); Закуска и вечеря (HB).
 • Само стая ще бъде "Базовата" тарифа и определяме цена за този тип пансион.
 • Нашите BB и HB тарифи са "Производни" тарифи, използват RO като базова и автоматично прилагат увеличението към получената от RO цена.
 • Само променяме цената в базовата тарифа (RO).

2. Определете базова гаранция и задайте цени за нея

 • Имаме различни условия за гарантиране/анулиране - например Гъвкава и Невъзвръщаема сума.
 • Гъвкавата ще бъде нашата базова "Базова " тарифа и определяме цените за тази тарифа.
 • Нашите невъзвръщаеми суми са производни тарифи, използват Гъвкавата като базова и автоматично прилага процентно намаление към цената, получена от Гъвкавата.
 • Само променяме цените в Гъвкавата.

3. Определете базов тип стая

 • Имаме 1 тарифа на тип стая.
 • Решаваме, че нашата базова ще бъде нашият най-нисък клас (най-евтиният) тип стая - DBL.
 • Всеки клас стая е с 50 британски лири по-скъп от предишния клас, така че използваме "Производна тарифа - сума" за другите класове.
 • Определяме само цената за двойната стая.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница