Приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г

Променена на: Thu, 9 май, 2024 в 3:44 PM

Print

Приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. , подавано от лицата, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин.

Тъй като уеб резервационните системи на Клок (ОРС и BookDirect) се явяват електронни магазини, за да подпомогнем тези от Вас, които ги използват, се опитахме да подготвим отговори на някои въпроси, които вероятно ще възникнат при попълване на Приложение № 33 към чл. 52м, ал.1 за електронен магазин. Към попълването на формуляра, според нас, следва да се подходи по следния начин: 

Данни за формуляра

НомерИмеСтойност
4.Продажбите се извършват чрезСобствен/нает електронен магазин
4.2.Собствен/нает електронен магазин
4.2.1.Информация за собственика на домейна:Попълнете в зависимост от категорията, в която пападате
4.2.2.Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазинИзползва се външна хостинг услуга

Вид на използваната хостинг услуга – описаниеРезервационна система

Информация за доставчика на хостинг услугата:КЛОК АД - попълнете данните на Клок АД
4.2.3.Поддръжка на сайта на електронния магазин:Поддръжката е възложена на друго лице - КЛОК АД
4.2.4.Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин

за ОРС : Clock PMS WRS BG_1_0_1

за BookDirect: Clock PMS WRS BG_2_0_1

4.2.5.Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин:ползване на облачна услуга

Наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугатаКЛОК АД
7.Информация по чл.52р, подавана от лица по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/2006г.изберете НЕ

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница