Езици

Променена на: Tue, 21 май, 2024 в 7:56 AM

Print

В Clock PMS+ може добавяте и изменяте писмено съдържание, което се вижда от гостите, на различни езици. Това включва вашата обща хотелска политика, имена и описания на типове стаи, имена и описания на политики по гарантиране и анулиране, имена и описания на тарифи и много други. Освен това може също да изменяте и добавяте съдържание към вградените шаблони за потвърждение на резервация, запитване за резервация, фолиа и други (ако не използвате ваши собствени шаблони) и дори ще можете да изменяте имената и етикетите на полетата във вашия BookDirect (ОРС)  и портала MyBooking (Личния портал).

Как работят езиците в Clock PMS+

Всяка резервация в Clock PMS+ обикновено има профил на "основния гост", закачен за резервацията.

С избирането на език си гарантирате, че всяка автоматична комуникация - имейли от Гест Мейлъра, имейли за потвърждение и други се изпращат на избрания език, доколкото сте създали имейл шаблон за езика. Порталът MyBooking (Личният портал) и  Онлайн настаняването ще се отворят на избрания език, когато гостът ги достъпи. Винаги когато желаете да изпратите ръчно имейл,  първо ще бъде зареден шаблонът на съответния език.

Езиците могат да бъдат избрани за всеки профил на гост в резервация, но този на основния гост контролира езика на резервацията.

Език може да бъде избран ръчно за профил на гост от потребител или може да бъде зададен автоматично със създаването на резервация на базата на езика, избран в BookDirect (ОРС).

Добавяне на езици

За да добавите език, просто отидете на меню Настройки->Всички настройки->Съдържание ->Езици и от бутона "+" изберете езика, който желаете да добавите.

Веднъж щом добавите вашия език, може да използвате два бутона за контрол:

  • По подразбиране (1) - изберете кой от езиците да бъде по подразбиране. Това ще конфигурира BookDirect (ОРС) или портала MyBooking, за да се отваря на този език по подразбиране (за портала, това е приложимо, в случай че няма друг избран език в профила на госта, освен този по подразбиране). Различните шаблони, които можете ръчно да изпратите, ще бъдат първоначално изпратени на този език. Разбира се, можете да изберете шаблон на друг език.
  • Направи публичен/Скрий (2) - показва или скрива езика от BookDirect (ОРС) и портала MyBooking (Личния портал).

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница