Секции Масова редакция, Тестване и Повече

Променена на: Wed, 15 май, 2024 в 8:27 AM

Print

Секция Масова редакция

В тази секция може да актуализирате множество дни за множество тарифи с еднакви стойности. За всяка от тарифите може да изберете различна цена, но промените по ограниченията се прилагат за всички селектирани тарифи.

  • Заредете тарифите, които искате да редактирате наведнъж;
  • От календара изберете периодите и дните, за които да се приложат промените. За да изберете период кликнете на първата дата и след това на последната, а за единичните дни, кликнете два последователни пъти върху датата. Избраните дни и периоди виждате под календара. За да премахнете даден период, кликнете върху него в календара или изберете бутона "x" в реда, където е изписан.
  • Може да използвате и филтрите за дни от седмицата, които ще се приложат върху избраните периоди, например за да приложите промяна само за уикенд дните, които попадат в избраните периоди.
  • В дясната част изберете тарифите, които желаете да актуализирате и ако е нужно попълнете цена. 
  • Под списъка с тарифи, може да изберете и ограничения, ако желаете да актуализирате такива. 
  • Запишете промените.

Важно: Ако искате да редактирате цените на Производни тарифи, изпишете сумата или % разлика между тарифата и нейната база в полето "Цена".

Съвет: С цел по-добър контрол при редакция на цените, препоръчваме за промени по дневните цени да използвате секция "Дни".

Секция Тестване

В тази секция може да тествате калкулацията на крайните цени за множество тарифи и различни комбинации от възрастни и деца.

  • Заредете тарифите, чиито калкулации искате да проверите;
  • Използвайте календара за да изберете дата (или период), за които желаете да направите калкулация;
  • Попълнете комбинациите от възрастни, деца и възрасти на децата, които желаете да се калкулират. Използвайте бутона '...' за бързо попълване на някои чести комбинации;
  • Изберете тарифите и натиснете бутона за калкулиране.

Системата ще разпише цените за всички избрани тарифи и посочени комбинации от гости, така че лесно и бързо да проверите дали сте ги конфигурирали коректно. Ако се налагат корекции, може да се придвижите към секция Тарифи или Сезони, да направите нужните промени и отново да се върнете в секция Тестване за проверка.

Меню Повече

В това меню имате няколко избора:

Ограничения по Тип стая/Тарифен план

Тези две опции ви дават възможност да приложите ограничения на ниво тарифен план и на ниво тип стая. Повече детайли как да ги използвате вижте в Прилагане на ограничения.

Тарифни планове

Използвайте екрана, за да създадете, редактирате, архивирате или изтриете тарифни планове. Напомняме, че нов тарифен план може да създадете и от екрана за създаване на тарифи.

Повече информация как да архивирате тарифен план ще намерите в Архивиране на тарифни планове.

Сортиране на тарифи

В този екран  може да подредите тарифите в реда, който желаете. Подредбата се използва във вашата Онлайн резервационна система и в екран Тарифи и заетост. Разместете тарифата чрез влачене(drag&drop), като кликнете на иконата пред името ѝ.  Запишете промените. Чрез червеният бутон в горния десен ъгъл, може изцяло да премахнете подредбата, която сте направили.

Извън сезон

В този екран може да дефинирате периоди, в които хотелът ви изцяло не работи. По този начин лесно спирате всички продажби по всички канали (ОРС, Канален мениджър, екран Тарифи и заетост и т.н.), без да е необходимо да редактирате самите тарифи.

Канален мениджър - тарифи

Тук може да видите всички тарифи, свързани с каналния мениджър. Разполагате със списък на всички канални мениджъри, свързани с акаунта. След избор на конкретен канален мениджър ще се заредят свързаните с него тарифи, готови за преглед, редакция и т.н.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница