Попълване на SAQ-A форма и преминаване през KYC процес

Променена на: Thu, 14 септ, 2023 в 7:31 AM

Print

След като подпишете договор, за да активирате услугата за цялостната автоматизацията на плащанията за вашия Clock PMS+ абонамент, можем да започнем процеса по внедряване с Adyen.

Тъй като реалният платежен оператор са нашите партньори от Adyen, вие сте задължени да преминете през тяхната KYC (Опознай своя клиент) процедура и да попълните формуляра PCI DSS SAQ-A.

След като изпълните процедурата, предоставете необходимата документация и ако Adyen ги одобри, ще се открие акаунт на търговец за вас, който впоследствие ви позволява да настроите интерфейса и активирате услугата, за да започнете да обработвате трансакции.

В тази статия ще изложим някои насоки за попълването на формуляра SAQ-A и KYC заявлението.

Забележка: Когато се свържем с вас за започване на процеса, ще ви предоставим 2 линка: 

 • един линк, водещ към формуляра PCI DSS SAQ-A
 • един линк, водещ към заявлението KYC

Препоръчваме ви да започнете с формуляра SAQ-A.

Формуляр PCI DSS SAQ-A

Като Adyen потребител сте задължен да спазвате разпоредбите на Стандарта за сигурност на индустрията за платежни карти (PCI DSS). Затова трябва да изпратите Въпросник А за самооценка (SAQ A).

Когато стартирате процедурата за внедряване, ще споделим с вас DocuSign линк към формуляра SAQ-A, който да попълните. Формулярът в голямата си част е предварително попълнен, а вие само трябва да попълните няколко раздела:

 • Section 1: User information (Информация за потребителя) - попълнете информацията за вашата фирма и данни за контакт.
 • Part 1a. Merchant Organization information (Информация за организацията на търговеца) - попълнете информацията въведете името, под което извършвате търговска си дейност.
 • Part 2c. Locations (Локации) - попълнете адреса на вашия хотел (хотели) и ако имате корпоративен офис другаде, въведете и този адрес.
 • Part 3b. Merchant Attestation (Атестация на търговеца) - подпишете документа и въведете вашата позиция.

След като попълните формуляра и приключите процеса, ще получите подписаните документи по имейл. Свалете документите, за да са ви готови за качване на следващата стъпка - KYC заявлението.

Заявление KYC (Опознай своя клиент)

Заявлението KYC се изисква, за да прегледа Adyen вашата фирмена информация и евентуално да ви позволи да използвате нейните платежни функционалности.

През целия процес трябва да предоставяте информация и документи.

Ето информацията и документите, които трябва да подготвите и предоставите във вашето KYC заявление.

Информация

Информацията, която се изисква да предоставите, е:

 • Your company information (Вашата фирмена информация) - юридическото име на фирмата; типа фирма (частна, с идеална цел, листната компания и т.н.); Регистрационен / ДДС номер; адрес. Освен това трябва да предоставите документ за фирмена регистрация (виж по-долу).
 • Payout account (Сметка за плащания) - информация относно вашата банкова сметка, в която ще получавате плащанията от трансакциите. Трябва също да предоставите документ, доказващ наличието на банкова сметка (виж по-долу).
 • Owners (Собственици) - посочете колко "Собственици" (до 4) има вашата фирма. За всеки от тях се изисква следната информация - Име и фамилия; постоянен адрес; дата на раждане. Освен това трябва да предоставите документ за самоличност (виж по-долу). Моля, обърнете внимание, че ако един от "Собствениците" на фирмата е друга фирма, трябва да предоставите данните за собствениците на другата фирма също така.

Забележка: Това е нашата официална дефиниция за собственик: “Физическо лице с пряка или непряка собственост, или власт чрез какъвто и да е договор, споразумение, договореност, връзка или по друг начин върху 25% или повече дяла, права на глас или други дялови участия в дадена фирма..” 

 • Controlling persons (Контролиращи лица) -  посочете колко "Контролиращи лица" (до 4) има вашата фирма. За всеки от тях се изисква следната информация - Име и фамилия; постоянен адрес; заемана позиция; дата на раждане. Освен това трябва да предоставите документ за самоличност (виж по-долу).

Забележка: Това е нашата официална дефиниция за контролиращо лице: “Член на висшето ръководство или всяко друго лице, което упражнява пълен ефективен контрол върху фирмата, нейното управление или стратегически решения, което оказва съществено влияние върху ежедневните или обичайните дела или бизнес практики на фирмата.”

 • Signatory (Лице с право на подпис) - попълнете информацията за лицето или хората, които са упълномощени да подпишат договора (до 2). За всеки от тях се изисква следната информация - Име и фамилия; постоянен адрес; имейл; заемана позиция; дата на раждане; телефонен номер. Освен това трябва да предоставите документ за самоличност (виж по-долу) .

Документи

Както е видно от изложеното по-горе, има няколко документа, които следва да подготвите и качите при попълването на вашето заявление KYC.

Изисквания към документа за фирмена регистрация

Документът за фирмена регистрация трябва да бъде:

 • издаден от надеждна, независима институция като националния търговски регистър на страната, в която е регистриран бизнесът.
 • Издаден в рамките на последната една година или съдържащ подпис и актуално фирмено състояние от последната една година.
 • документ, който покрива тези изисквания е Удостоверение за актуално състояние (услуга 3105  в Търговски регистър)

Изисквания към документ, доказващ наличието на банкова сметка

Документът, доказващ наличието на банкова сметка, може да бъде всеки от следните:

 • Банкови извлечения
 • Разписки за депозит, депозитни формуляри или договори за сметка (подписани и подпечатани от банката)
 • Скрийншотове на тяхната онлайн банкова среда
 • Писма от банката

Важно: Не качвайте снимки на издадени от банката карти като кредитни или дебитни карти. Те съдържат чувствителна информация.

Документът, доказващ наличието на банкова сметка, трябва да има:

 • Името на титуляра на сметката - Трябва да съответства на юридическото име на фирмата, търговското име или името на физическото лице, извършващ бизнес с Adyen, който задавате при създаването на титуляр по сметката.
 • Номера на сметката или IBAN.
 • Датата на издаване, която трябва да бъде в рамките на последните 12 месеца. Това изискване се прилага към всички типове документи.
 • Страната, където се намира банковата сметка. За банкови извлечения от ЕС Adyen определя страната на базата на IBAN-а.
 • Индикацията, че документът е издаден от банка като име на банката, банково лого или специфичен за банката шрифт.
 • да бъде ПЪЛНОЦВЕТЕН ФОРМАТ

Изисквания към документите за самоличност на Собствениците / Контролиращите лица / Лицата с право на подпис

Документът за самоличност може да бъде:

 • Паспорт: включващ ясно видими страница с данни, със снимка, детайли и зона за машинно четене.
 • Лична карта: включващ лице и гръб, като всяка страна е в отделен файл.
 • Шофьорска книжка: включващ лице и гръб, като всяка страна е в отделен файл.

Документът за самоличност трябва да:

 • Не е изтекъл.
 • Има видима машинно четима зона (ако е налична).
 • Бъде физически документ за самоличност, а не дигитален такъв.

Каченият документ трябва:

 • Да има отделни файлове за лицето и гърба на документа за самоличност (само при предоставяне на лична карта или шофьорска книжка).
 • Да бъде пълноцветно, прецизно изрязано и изчистено изображение.
 • Да бъде сниман или сканиран физически документ за самоличност. Не приемаме скрийншот на снимка, снимка, поместена в друг документ, снимка на екран или снимка на разпечатка.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница