Промяна в % на ДДС, поради изменения в данъчните разпоредби

Променена на: Thu, 25 ян, 2024 в 10:52 AM

Print

Нормална практика е при промяна на икономическата ситуация, правителствата да прибягват към промяна на размера на данъка върху добавената стойност (ДДС). Целта на тази статия е да предостави изчерпателно ръководство за стъпките, които трябва да предприемете, когато сте изправени пред промени в данъчните ставки, наложени от правителството. Процедурата е приложима както в случаите на намаляване, така и в случаите на увеличаване размера на данъка. Спазвайте стриктно описаните стъпки, за да си гарантирате, че бизнесът ви ще остане в съответствие със законовите изискванията и ще бъде финансово стабилен по време на тези корекции.

Преглед на необходимите промени в Clock PMS+

Промяната на размера на данъка засяга две важни области:

 • Конфигурация в Clock PMS+ - това включва модификации на шаблоните за начисления и общите данъчни настройки в софтуера.
 • Въздействие върху резервациите - това включва обработка на резервациите и мероприятията, които са планирани да започнат или са в ход по време на преходния период на данъчните ставки.

Важно: Задължително трябва да се отбележи, че всички необходими корекции в Clock PMS+ трябва да бъдат въведени точно на датата, на която влиза в сила промяната на данъчната ставка. За илюстративни цели в тази статия като хипотетична дата за въвеждане на новите данъчни ставки ще се посочва 1 януари 2025 г.

Настройки

Ето промените в конфигурациите, които трябва да направите:

Шаблони за начисления

 • Започнете, като от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки ->Начисления & Данъци->Начисление - шаблони ;
 • В зависимост от това коя данъчна ставка се променя (напр. за Настаняване; за F&B услуги; за други услуги) редактирайте всеки шаблон, който подлежи на промяна;

 • Задайте новата стойност на данъчната ставка в поле "Данък %";

 • Запишете.

Следвайте същата процедура за всеки шаблон за начисление, чиято данъчна ставка следва да бъде променена.

Общи данъчни настройки

 • От менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки ->Начисления & Данъци->Данъчно облагане;
 • Данъчната ставка, която е зададена в поле "Данъчен процент по подразбиране", обикновено е данъчната ставка на услугите по настаняване. Променете стойността в това поле, само ако промяната на данъчната ставка засяга този вид услуги;
 • Запишете промените.

Надценка

Ако използвате функцията "Надценка" в Clock PMS+ и тя също подлежи на промяна на данъчната ставка, отидете в менюто Настройки->Всички настройки ->Начисления & Данъци->Надценка и променете стойността в поле "Данък %".

Туристически данък

Ако имате конфигуриран туристически данък и също подлежи на промяна на данъчната ставка, преминете към менюто Настройки->Всички настройки->Начисления & Данъци->Туристически данък и задайте новата стойност в поле "%".

Важно: Не забравяйте, че всички конфигурации трябва да бъдат променени на датата, в която влиза в сила промяната на данъчната ставка.

Промяна на съществуващите резервации

Следващите стъпки са свързани с коригиране на съществуващите резервации в системата, които са изцяло или частично обект на промяната на данъчната ставка.

Важно: Всички изброени по-долу действия трябва да бъдат извършени, след като сте направили промени в шаблоните за начисления и общите настройки за данъците.

Резервации, пристигащи след датата на промяна на данъка

 • От менюто за навигация изберете Резервация->Разширено търсене;
 • В поле "Пристигане" въведете период, започващ от 01 януари 2025 г. (датата, от която промяната влиза в сила) и завършващ например на 31 януари 2025 г.

Съвет: Използвайте по-кратки периоди при търсенето (напр. 1 месец). В зависимост от обема на резервациите, генерирането на резултати за по-дълги периоди, може да достигне лимита на сървъра и резултатите да не се покажат. Повторете стъпките за останалите периоди.

 • В полето "Статус" изберете "Очаквана" и след това "Търсене" или "Опресняване".

 • Резултатите ще покажат всички "Очаквани" резервации, пристигащи през съответния период;
 • Изберете "Маркирай всички" (1), за да бъдат избрани всички резервации;
 • След това кликнете върху бутон "Тарифа" (2) и изберете "Начисли тарифата отново" (3).

При активиране на тази функция ще се извърши незабавно преизчисляване на всички начисления, които произтичат от тарифите, избрани в резервациите. Това са начисленията на настаняване и тези, породени от пакетите, свързани с тарифите. В резултат на преизчисляването, за тези начисления ще се приложи актуалната данъчна ставка, конфигурирана в Clock PMS+.

Какво трябва да знаете за функция "Начисли тарифата отново"

Изключително важно е да се разбере, че функция "Начисли тарифата отново" преизчислява само услугите, които произтичат директно от тарифата. Това включва услугите за настаняване и тези породени от пакетите, свързани с тарифата. Ето как тя работи при различни сценарии:

 • Резервации с Пакетни тарифи (напр. със закуска) - ако предлагате пакетни цени, които включват услуги като закуска, ще бъдат преизчислени както услугите за настаняване, така и тези за закуската. За тези  услуги ще се приложи актуализираната данъчна ставка.
 • Резервации, чиято тарифа е само за настаняване, с добавени допълнителни услуги - в случаите, когато гостите първоначално резервират само стая, без пакетни услуги, и по-късно добавят услуги (като закуска) чрез различни канали (BookDirect, Персоналния портал на госта или рецепция), преизчисляването и прилагането на новата данъчна ставка ще засегне само услугите за настаняване. Всички допълнителни услуги, добавени отделно, ще изискват ръчна корекция във фолиото (вижте по-долу).

Функция "Начисли тарифата отново" и Ръчни цени

Както вече отбелязахме, функцията "Начисли тарифата отново" е предназначена за преизчисляване на услугите произтичащи от тарифата на резервацията. Това означава, че ако междувременно след датата на резервиране е настъпила промяна в цената за периода на резервациите, преизчисляването на цените автоматично ще приложи новата цена. 

Пример: Да разгледаме сценарий, при който гост е резервирал престой за 5 януари 2025 г. още през ноември, като цената по това време е била 100 EUR. Ако междувременно сте коригирали цената за 5 януари 2025 г. на 120 EUR, то при прилагане на функция "Начисли тарифата отново", цената на резервацията ще бъде актуализираната на 120 EUR, вместо първоначалната цена от 100 EUR. 

За да избегнете задаването на новата цена, преди да извършите преизчисляване на резервациите, можете да зададете цените, по които гостът е направил резервацията, като "Ръчни цени". За да направите това:

 • Отворете резервацията за редакция;
 • Изберете бутон "Ръчни цени";
 • Ако вече за резервацията има зададена ръчна цена (всички резервации, постъпили през канални мениджъри), не правете никакви промени, запазете резервацията и продължете с функция "Начисли тарифата отново";
 • Ако няма въведени ръчни цени, или изчислете средна цена за ден и я въведете, или въведете цената за всяка нощувка от престоя. Изберете валута на цената и запишете промените. След като заложите ръчните цени, продължете с функция "Начисли тарифата отново".

Важно: Когато се подготвяте за изпълнение на функция "Начисли тарифата отново", е изключително важно да настроите предварително ръчните цени, особено ако използвате адаптивни цени според заетостта на хотела. Естеството на тези цени означава, че те са динамични и се променят в зависимост от текущата ви наличност. В резултат на това, когато извършите преизчисляване на резервациите, е много вероятно да бъде приложена различна цена, отразяваща текущите нива на заетост, вместо първоначалната цена, на която гостът е резервирал.

Резервации, чийто престой започва преди и приключва след датата на промяна на данъка

Разбира се, ще има и резервации, които остават през целия период на промяна на данъчната ставка - пристигат през декември и заминават през януари (хипотетична дата на промяна на данъка 01/01/2025.). Корекциите на начисленията за засегнатите дати за тези резервации могат да се извършват само ръчно и фолио по фолио.

Забележка: Не използвайте функция "Начисли тарифата отново" за тези резервации, тъй като към всички начисления (за 2024 и 2025г.) ще бъде приложен новия размер на данъка . Ако сте използвали функцията за преизчисляване за такава резервация, следвайте стъпките, описани по-долу, но вместо да коригирате начисленият за 2025 г., коригирайте тези за 2024г.

Следвайте  стъпките:

 • Отворете фолиото на резервацията и влезте в екрана с "Детайли" за начисленията;

 • В екрана с начисленията използвайте филтър "Период" и въведете период, започващ от 01 януари 2025 г. и завършващ в деня след датата на заминаване на резервацията. Така ще останат само услугите за  тези дати;

 • Изберете начисленията, за които искате да приложите новата данъчна ставка, или използвайте бутон "Всички", за да маркирате всички начисления, ако те подлежат на промяна. След това изберете бутона "Функции" в горния десен ъгъл и изберете "Редактиране";

 • Активирайте поле "Данък %" и въведете новия размер на данъка, приложим към тези начисления и запишете;

Повторете тези стъпки за всяка резервация, чийто престой започва преди и приключва след датата на промяна на данъка.

Допълнителни услуги

Важно: Моля, обърнете внимание, че горепосоченият процес за ръчна промяна на данъчната ставка трябва да се приложи и за:

 • Допълнителни услуги, добавени към резервациите от самите гости, резервирали услугите чрез BookDirect/SSP, или добавени към фолиата на резервациите от потребители на Clock PMS+;
 • Начисления във фолиа на Външни клиенти, ако има неприключени такива към датата на промяна на данъка;
 • Начисления за допълнителни услуги във фолиа на Компании.

Мероприятия 

Начисленията във фолиа за мероприятия могат да бъдат коригирани само ръчно. Отворете всяко фолио на мероприятие, което започва след 01 януари 2025 г. или започва през декември 2024 г. и завършва през януари 2025 г., и следвайки инструкциите, посочени по-горе, за да коригирате данъчната ставка на начисленията, които подлежат на промяна.

Clock POS

Ако сте потребител на Clock POS и трябва да коригирате  размера на данъка на артикулите, можете да го направите по следния начин:

 • Отворете меню Управление ->Артикули;
 • Изберете бутон "Покажи всички", за да се зареди списъкът с артикулите в менюто;

 • Може да отворите артикулите един по един за редакция и да промените размера на данъка.

 • Като алтернатива може да коригирате няколко артикула наведнъж, просто ги маркирайте в списъка и изберете бутон "Редактирай избраните";

Съвет: Може да използвате филтриране на артикулите по меню група. Тази опция е изключително полезна, в скучай че за всички артикули от групата следва да се приложи еднакъв размер на данъка.

 • Въведете новия % на данъка за тях (стига всички те да имат една и съща данъчна ставка) и потвърдете с бутон  "Запиши и затвори".

Важно: Коригирайте данъка на артикулите в деня, в който новата данъчна ставка влиза в сила. Преди да завършите промените по всички артикули, НЕ регистрирайте продажби в ПОС системата.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница