Данъци и такси

Данъчни настройки
Данъчно облагане Режим за датата на приходите Номерация В тази група настройки са включени едни от най-важните настройки на системата. Чрез тях о...
Tue, 7 юни, 2022 at 9:31 AM
Данъчни настройки - допълнителни настройки
Шаблон за отстъпка Надценка Печатане на фолиа Срок за плащане по подразбиране  Тарифа Депозитни модели В Данъчни настройки разгледахме основ...
Fri, 3 юни, 2022 at 7:39 AM
Данъчни режими
Изборът на данъчен режим е една от най-важните данъчни настройки. Видът на режима определя как ще бъде подредена информацията във вашите фактури и как ще се...
Tue, 31 май, 2022 at 3:09 PM
Туристически данък
Настройка Конфигуриране размера на данъка  Ограничение за максимален размер на туристическия данък Туристическият данък се използва за таксуване н...
Thu, 9 юни, 2022 at 7:16 AM
Обменни курсове в Clock PMS+
Когато настроите валутите и техните обменни курсове в Clock PMS+, зададете стойността на вашата национална валута като '1', а стойността на остана...
Mon, 11 юли, 2022 at 3:27 PM