Данъци и такси

Данъчни настройки

В тази група настройки са включени едни от най-важните настройки на с...

Научете повече

Данъчни режими

Изборът на данъчен режим е една от най-важните данъчни настройки. Вид...

Научете повече

Туристически данък

Туристическият данък се използва за таксуване на гостите с всякакви м...

Научете повече

Валути и Обменни курсове в Clock PMS+

За да настроите валутите и обменни курсове в Clock PMS+, от менюто за...

Научете повече

Промяна в % на ДДС, поради изменения в данъчните разпоредби

Нормална практика е при промяна на икономическата ситуация, правителс...

Научете повече