Основни Настройки

Данни за обекта 5

Въведете данните за вашия хотел и научете как да давате достъп на персонала

Научете повече

Стаи 5

Настройте вашите стаи и типове стаи. Научете как да използвате виртуални стаи

Научете повече

Данъци и такси 5

Настройте данъците и таксите, които ще се прилагат в Clock PMS+

Научете повече

Приходи и плащания 10

Научете за шаблоните за начисления, приходните групи/категории и плащания

Научете повече