Приходи и начисления

Групи и категории приходи

Групите и категориите приходи се използват в Clock PMS+, за да ви пр...

Научете повече

Шаблони за начисления - Оперативни шаблони

Шаблони за начисления - кратко въведение Шаблоните за начисления са ...

Научете повече

Шаблони за Начисления - Системни шаблони

В статията Шаблони за Начисления - Оперативни шаблони представихме об...

Научете повече

Шаблони за Начисления - Създаване и Редакция

Създаване и редактиране на начисления В основното меню, изберете На...

Научете повече

Шаблони за начисления - Начисления по резервация и Автоматично начисление по тип стая

(Дневни) шаблони за начисления по резервация Имате възможността да &...

Научете повече

Шаблони за Начисления - Броячи на капацитета

Броячи на капацитета Броячите на капацитета имат две основни функци...

Научете повече

Шаблони за начисления - Отстъпка и Надценка

Системните шаблони Отстъпка и Надценка се използват при прилагане на ...

Научете повече

Шаблони за Начисления - Допълнителни полета за начисления

Допълнителните полета за начисления са полезен инструмент, който ще в...

Научете повече

Подтипове плащания

Clock PMS+ използва типове и подтипове плащания, за да класифицира пл...

Научете повече