Актуализация Clock PMS+ (21 август 2023)

Променена на: Tue, 22 авг, 2023 в 8:42 AM

Print

Нови функционалности

 • On-line Check-In- изискване за плащане на фолиата.

  Към приложението On-line Check-In възможност да изискате пълно плащане на сметките на госта преди пристигане. Плащането на сметката може да стане чрез вече токенизирана кредитна карта, нова кредитна карта или алтернативни платежни методи, като например  iDeal, Bancontact, ApplePay, GooglePay и т.н. За да имате по-голям контрол върху това за кои резервации да се изисква плащане на фолиата и кои не, добавихме още една настройка, чрез която може да укажете кои гаранционни политики не попадат в изискването за предварително плащане. По този начин, ползвайки гаранционните политики, за определени групи резервации може да се изисква предварително плащане, а за други не.

  Ето повече детайли за новата функционалност:

  • За да активирате новата функционалност - изберете “Изисква се плащане на фолиата”, като от навигацията изберете  Уеб->Online Check-In Настройки;
  • За да изключите определена група резервации от това изискване, попълнете Гаранционните политики в полето “Не изисквай плащане за следните гаранционни политики”от същия екран.

  • Когато резервация, която подлежи на плащане, преминава през процеса на Online Check-In, на нова стъпка ще се изиска плащане на фолиото ѝ, ако то вече не е платено.
  • Ако по някаква причина, резервацията има няколко неплатени фолиа, ще се изиска плащане за всяко от тях.
  • Фолиата, отбелязани като “Скрити в Личния портал” няма да бъдат показани и за тях няма да се изисква плащане.
  • Плащането може да се осъществи с токенизирани преди това кредитни карти.
  • Кредитните карти, отбелязани като “OTA” карти, не се предлагат за използване.
  • Гостът може да въведе отделни, нови карти за всяко плащане, ако желае.
  • Гостът може да използва и алтернативните платежни методи. Тези методи трябва да са настроени за използване в самия платежен оператор и също така да са отбелязани като разрешени в настройките на Clock PMS+ за съответния платежен оператор.
 • Нова справка “Артикули”

Добавихме нова справка към Clock PMS+, която да ви помогне с отчетността на продадени артикули, като например артикулите от мини бара или други подобни стоки. В справката се включват само начисления, за които е попълнено полето “Код”. Попълнете полето в съответните шаблони за начисления, които ви интересуват. Направените начисления по тези шаблони ще бъдат включени впоследствие в справката. Включват се начисления от валидни затворени фолиа, като се филтрират по датата на затваряне на фолиото. Начисления от отворените фолиа не попадат в справката. Освен това, ако дадено затворено фолио бъде анулирано, то няма да бъде вече включено в справката. Обръщаме специално внимание на последната особеност - анулирането на фолиа за минали дати ще доведе до промяна на справката за изминалия период.

 • Ранно изпращане

Направихме няколко промени, така че да намалим грешките и да автоматизираме по-добре процеса при този казус. Ето повече детайли за промените:

 • Когато изпращате резервация, чието заминаване е в следващи дати, системата изисква, престоят да бъде скъсен. За разлика от преди системата вече не позволява да изпратите резервацията, без преди това да промените датата на заминаване. По този начин ранното изпращане винаги освобождава стаята за нови настанявания и съответно създава задача за хотелското домакинство.
 • По отношение на начисленията при ранното изпращане, системата предлага две опции: 
  • Да запази начисленията за скъсените дни - изберете “Изпращане (1) ако гостът трябва да заплати остатъка от нощувките;
  • Да премахнете начисленията за остатъка от престоя -  изберете “Намали престоя и начисленията(2) ако гостът няма да ги заплаща.

 • За по-голям контрол, променихме и значението на правото “Ранно изпращане”. Ако потребителят не притежава това право, за резервациите които вече са настанени, той нито може да използва функцията за ранно изпращане, нито може да променя датата на Заминаване в посока скъсяване.

Подобрения

 • Спиране на Автоматичните преизчисления на тарифата при редакция на изпратените и анулирани резервации. Знаете, че системата автоматично прави преизчисляване на услугите по тарифата и шаблоните за начисления по резервацията, при промяна на периода ѝ. Следствие на ваши коментари, решихме, че когато това се случва за изпратени и анулирани резервации, подобно поведение води до повече проблеми и не е желано. Затова спряхме автоматичното преизчисляване за изпратените и анулирани резервации.
 • По-ясно описание на алтернативните платежни методи. В BookDirect и новия Online Check-in, подобрихме описанието на бутона за алтернативните платежни методи. На него вече излизат имената на поддържаните методи, така че клиентът веднага да избере как предпочита да плати с Кредитна карта или Apple Pay например. Платежните методи, които се визуализират на бутона, отговарят на тези, които са настроени за платежния оператор в Clock PMS+.
Важно за потребителите на Adyen. За да отговаря описанието на бутона на използваните от вас платежни методи, е нужно да изберете само тези методи, които реално използвате и сте настроили в Adyen. Системата няма възможност да направи това автоматично. Затова, моля, отворете от навигацията Настройки->Всички настройки new-> Платежни оператори-> Adyen v2 и изберете методите които използвате.
 • Броячи на капацитета - направихме подобрения по Дневния изглед;
 • Фолиа (new) - данните за Получател се пренасят от основното фолио към Авансовите документи. Чрез прехвърлянето на тази информация от изходното фолио към авансовия документ, лесно бихте могли да издавате авансови фактури на компании за начисления, намиращи се във фолиа на резервации.
 • Фолиа (new) - източникът на начисленията в Авансовите документи, базирани на Плащане, вече е платеца на изходното фолио.
 • ПОС - добавихме справка “Трансакции с кредитна карта”. Чрез новата справка може да получите информация за детайлите и статуса на трансакциите с кредитни карти за определен период.
 • ПОС - добавихме новия вариант на “Контролна справка за начисленията”.

Отстранени конфликти

 • Директнита връзка от писмата към Online check-in (Kiosk) понякога зареждаше началната страница и изискваше логин.
 • Календар на залите за мероприятия - в ултракомпактния изглед е коригирана  визуализацията на резервациите.

Интеграции

 • Точките  folio_ledger са оптимизирани и вече дава по-бърз отговор.
 • Clock PMS API  вече позволява да управлявате блокираните стаи за дадено събитие. За повече подробности вижте API документацията. 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница