Актуализация Clock PMS+ (21 юни 2023)

Променена на: Tue, 1 авг, 2023 в 3:12 PM

Print

Нови функционалности

Блокове

Подобрихме цялостно работата с блоковете, така че, да може по-лесно да работите с блокове за дълги периоди и по този начин да решите казуси като серийни блокове или контингенти на агенти и туроператори.

Серийните блокове и Контингентите обхващат дълги периоди и старите екрани не бяха пригодени да обслужват такива казуси. Затова въведохме нов тип блокове - Блокове за период. За разлика от досега съществуващите блокове по дни, в блоковете за периоди, указвате множество периоди, като за всеки въвеждате начална и крайна дата, и брой на блокираните стаи. По този начин в рамките на един блок може да имате множество периоди с различен брой блокирани стаи. Така лесно може да заложите тур-сериите или контингентите за много по-дълъг период от време. 

Допълнително добавихме и още една функционалност към периодните блокове - за всеки период може да укажете отделна настройка за Релийз дни. Това е полезно например за Контингентите, където периодите извън активният сезон имат по-дълъг релийз период, в сравнение с периодите в активният туристически сезон, където релийз период е по-къс. Ползвайки тази настройка, също така, лесно може да освободите стаите само за един конкретен период, без да променяте броя на блокираните стаи, просто като ако зададете достатъчно голям релийз период, например 999 дни.

Добавихме и редица подобрения към блоковете по дни: бързо предвижване на конкретна дата, масово попълване на стойности, възможност за конвертиране между двата типа блокове.

Забележка: Имайте предвид, че старият екран за редакция на блоковете, генерираше много празни блокове от табличката за редакция. Тези празни блокове ще видите в отделна секция в новият екран. Ако ползвате само новият екран, няма да виждате такива празни блокове, освен ако не ги създадете изрично.

За да отворите и разгледате новият екран за блоковете, отворете екрана на дадено мероприятие. В секцията “Блок" изберете бутона “New”. На същия екран, срещу всеки от блоковете също има бутон” New”, с който влизате директно в екрана за редакция на конкретният блок. 

Забележка: През старият екран няма възможност да се визуализират или редактират новия тип периодни блокове.

Информация за всички възможности на новите блокове ще намерите ТУК.

Справка Използвани блокове

Преработихме справката, така че да е по-интерактивна и по-удобна за използване: 

 • Добавихме опция за показване и скриване на детайлите, така че вече може в много по-компактна форма на екрана да прегледате наличностите или процента на използване на много повече блокове едновременно.
 • Групирахме данните по тип стая. Чрез новата опция "Покажи заетостта", може за всеки тип стая да видите процентната заетост, както и оставащите свободни стаи. Данните за свободните стаи са оцветени градивно в зависимост от заетостта.
 • Добавихме и опция за по-голям шрифт, с цел по-добра четимост.

Политика за паролите

Нова функционалност, чрез която може да наложите цялостна, корпоративна политика по отношение на потребителските пароли. Чрез новата функция може да настроите каква е минималната сложност на паролата, на колко време трябва да се сменя от потребителите и дали новата парола може да е като някоя от вече използваните.

Може да създадете различни политики за различните типове потребители. Например, може да създадете отделна политика с по-ниски изисквания относно паролите за потребители, които ползват ПОС системата. Съответно политика за по-сложни пароли, за потребителите с достъп до чувствителна информация.

По подразбиране има една политика - "default", която е асоциирана към всички съществуващи потребители. Редактирайте я, ако желаете да приложите правила за паролите за всички настоящи потребители.

Важно: Редактирането на политиката по подразбиране няма да промени нищо по съществуващите вече пароли. Политиката се отчита единствено при въвеждане на нова парола, тогава се оценява комплексността на новата парола и се определя срока, когато тя да изтече.

Вижте как да конфигирирате Политика за паролите.

Авансови фактури базирани на платена сума

Към новия екран за работа с фолиа добавихме още една функционалност, касаеща авансовите плащания. Новата функция ще Ви помогне да издадете авансова фактура, ако вече сте получили плащане и стойността на фактурата трябва да отговаря за платената сума. Особеното в тази ситуация е, че в документа, трябва да упоменете начисленията с техните данъци, за които се отнася тази сума. Новата функционалност автоматизира процеса по съставяне и издаване на авансовата фактура. Вижте повече детайли в Аванс, базиран на платена сума.

Подобрения

 • BookDirect - Включен % Отстъпка - Нова функционалност към BookDirect, която е насочена към промотиране и насърчаване на продажбите. Чрез новото поле във всяка тарифа, може да укажете какъв е включеният размер на отстъпката от стандартните ви цени. Полето се нарича "Включен % Отстъпка". Важно е да знаете, че това поле не касае калкулацията на цената на тарифата. Тоест ако цената ви по тарифата е 90 EUR и попълните 10% в новото поле, то цената няма да се промени и ще си остане 90 EUR. Новото поле има отношение само към визуализирането "Старата" цена, която ще се покаже като "Задраскана" сума. Клиентите ще видят "старата", задраскана цена от 100 EUR, актуалната цена по тарифата 90 EUR и процента на отстъпката 10%. Новото поле може да се попълни за всяка тарифа от редактора на тарифи в секцията ОРС. 

 • Дневник на промените за Ограниченията по Тип стая и Тарифен план - добавихме дневник на промените за новите ограничения по тип стая и тарифен план. Чрез него може да намерите какви са били всички промени по тези ограничения за дадени дати. За да достъпите дневника, от екрана за редакция на ограниченията, изберете бутона “око”, опция “Дневник на промените”.
 •  ID Processor - Направихме промяна, касаеща данните за полето document_type в профила на госта. Там вече попълваме по-детайлна информация относно сканираният тип документ. Имайте предвид, че надеждността на това разпознаване, както и данните могат много да варират, в зависимост от държавата на издаване и варианта на личния документ.
 • Online Check-In & ID Processor - направихме малка промяна, така че при сканиране на документ през Online Check-In приложението, да се отчита езика по подразбиране на акаунта. Това означава, че ако езикът по подразбиране на акаунта е френски, то при сканиране на документ на френски гражданин, данните ще се попълнят на френски език. За всички други граждани, данните ще се попълнят на английски език. Това е и поведението на ID Processor-а, когато се използва от ПМС-а. Езикът по подразбиране за акаунта се задава от екрана "Езици и Текстове" с бутона "По подразбиране".
 • Подобрения в новия основен екран на фолиата. Две промени, касаещи използването на екрана:
  • Променен е изгледа на Задачите и е добавено бързо приключване за всяка задача, без да е нужно да се отваря за редакция;
  • Процесът по изпращане на нов имейл е опростен, а самият списък с изпратените имейли е добавен в екрана.  
 • Обновихме визията на следните екрани: Комисиони, Хотелски регистър, Изгубени вещи, Екраните за смяна и възстановяване на паролат.
 • В много редки ситуации, по технически причини, създаването на резервации през онлайн резервационната система може да бъде неуспешно. В тези случаи клиентът не стига до крайния потвърдителен екран. Ако обаче клиентът е извършил успешно плащане, то системата ще засече аномалията и автоматично ще се инициира възстановяване на плащането. При подобно проявление се генерира задача с PSP референцията на съответното плащане. Детайли за самата трансакция бихте могли да намерите и в справката “Транзакции с кредитна карта”.

Отстранени конфликти

 • Разпечатки на фолиата през новите фолио екрани. При използването на  персонализирани шаблони, в секция “Получател” не се визуализираха всички детайли.
 • Регистриране на Отстъпка през новите екрани на  фолиа. Ако липсваше настроен шаблон за  Отстъпките, не беше възможно да се направи отстъпка.

Интеграции

 • Private Analytics - Данните за резервациите (таблица BigQuery) са подобрени чрез добавяне на room_id и room_name. Стойността за room_type_id също е попълнен правилно. 

Локализации

 • Българска фискализация - при наличие на негативни плащания във фолиата не винаги успява да се формира 'ресто', в резултат сметките не се фискализираха успешно.Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница