Тарифи според заетостта

Променена на: Tue, 3 ян, 2023 в 10:28 AM

Print

Тарифите според заетостта са функционалност от разширеното управление на приходите в Clock PMS+. Те помагат на Clock PMS+ да следи заетостта на вашия хотел и автоматично да променя цените, когато бъдат достигнати определени нива на заетост, без дори да си помръднете пръста.

Все пак можете да се възползвате от опцията за ръчна цена за датите, когато знаете, че ще има голямо търсене и не бихте желали да се активират автоматичните нива.

За да започнете, просто трябва да добавите нива на заетост и всички съответстващи им тарифи. Нашият подход при създаването на тарифа според заетостта е, първо, да зададем цените за различните нива. Това се прави чрез създаване на тарифи с цена, съответстваща на дадено ниво на заетост. Тези тарифи могат да бъдат:

  • Базови тарифи
  • Производни тарифи на базата на добавянето или изваждането на сума или процент от базова тарифа.
  • Производна тарифа на базата на друга производна тарифа и т.н.

На изображението по-горе сме създали 3 нива на заетост с цени: при останала 1 стая; при 3 или по-малко останали стаи; при 4 или повече свободни стаи. Случаят с 4 или повече свободни стаи е нашата базова цена, другите нива са производни и увеличават цената с 50.

Съвет: Препоръчваме създаването на тези "тарифи на нива" в отделен тарифен план за по-лесно управление.

Настройка на тарифите според заетостта

В екрана за създаване на тарифи, изберете типа на тарифата да бъде Тарифа според заетостта (1), което, от своя страна, ще отвори таба "Според заетостта" (2).

В таба "Според заетостта" започнете да въвеждате информацията. Първо, изберете коя заетост да се следи от тарифата (3):

  • Общ брой свободни стаи - тарифата ще следи общата заетост на стаите в хотела и ще променя цената на тази база. Съответно нивата следва да се отнасят до общата заетост на хотела.
  • Свободни стаи от типа стая - тарифата ще следи заетостта на типа стая, за който е създадена тарифата. В нашите примери създаваме тарифа според заетостта за тип двойна стая с проследяване на типа стая.

След това се добавя автоматично най-ниското ниво (празен хотел). Изберете тарифа за него. Добавете толкова нива на заетост, колкото са ви нужни (4). За тази цел просто задайте броя на свободни стаи (5) за всяко ниво и тарифите, които да се използват с тях (6). Запиши.

Примерни случаи на употреба

Тарифите според заетостта могат да бъдат създадени за вашето базово ценообразуване и да имате други тарифи, пакети, промоции и т.н., които да са им производни. Например, вашата тарифа "Само стая" може да бъде тарифа според заетостта, докато тарифите "Хотелска стая със закуска", "Полупансион" и тарифата с отстъпка за три нощувки да са производни на тарифата според заетостта. По този начин тарифата "Само стая" ще се променя на базата на заетостта на типа стая и съответно на всички тарифи, които са й производни, ще им се коригират цените.

Може да създадете тарифа според заетостта на тип стая, следяща заетостта на съответния тип стая и променяща цените на тази база. Като алтернатива, ако е възможно, може да се приложи един по-опростен подход, където имате само една тарифа според заетостта за един от вашите типове стаи  (обикновено тип стая от най-ниския клас/с най-ниска цена), която проследява общата заетост на вашия хотел и променя цените на тази база. Тарифите за другите типове стаи са й производни и съответно цените им ще бъдат коригирани при достигане на ново ниво на заетост.

Особености на тарифите според заетостта

Промени на сумите по основната тарифа

Цените на тарифите, изграждащи тарифа според заетостта, може да бъдат променени по всяко време. Цената на тарифата според заетостта ще отговаря на настоящото състояние на съответната тарифа.

Ръчни цени

Clock PMS+ ви дава възможност да съчетавате тарифи според заетостта и ръчните цени за по-голяма оперативна гъвкавост при управлението на тарифи.

Ако попълните цена в самата тарифа според заетостта (за сезон или специален ден), въведената от вас цена (ръчно зададена цена) има приоритет и тарифата според заетостта не се прилага. По този начин може да зададете предпочитаната от вас цена за дати и сезони, когато очаквате висока заетост и само в тези случаи да спрете употребата на тарифата според заетостта.

Ограничения

Ограниченията оперират по подобен начин като тези на стандартните и производните тарифи: Самите тарифи според заетостта могат да съдържат ограничения.

Забележка: Ограниченията, зададени в тарифите, изграждащи тарифата според заетостта, не се вземат под внимание.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница