Типове тарифи в Clock PMS+

Видове тарифи в Clock PMS+

Clock PMS+ ви предлага няколко тарифни типа, които може да използвате...

Научете повече

Базови (стандартни) тарифи

Какво са базовите тарифи? Базовите тарифи са опростените тарифи за с...

Научете повече

Производни тарифи - сума и процент

Какво са производните тарифи Производните тарифи предоставят по-гъвк...

Научете повече

Тарифи според заетостта

Тарифите според заетостта са функционалност от разширеното управление...

Научете повече

Тарифи "На гост"

За хотелите, чиито цени зависят от броя на гостите или възрастните и ...

Научете повече

Офсети по гости

Офсетите по гости ви позволяват да решавате казуси, свързани с цените...

Научете повече

Туроператорски договори

Специализираният модул "Туроператорски договори" е насочен ...

Научете повече

Hurdle тарифи

Hurdle тарифите се използват за динамичното управление на множество т...

Научете повече