Clock IoT конектор - Инсталация за системи за ключ-карти

Променена на: Wed, 21 юни, 2023 в 8:24 AM

Print

Чрез интегрирането на вашата система за контрол на достъпа с Clock PMS+ се премахва необходимостта от превключване на системите, за да се кодират ключови карти или да се генерират мобилни ключове. Обикновено, трябва да инициирате кодирането през съответната система, която обикновено е инсталирана на отделен компютър (който действа като сървър). Като свържете вашата система за контрол на достъпа към Clock PMS+, можете да инициирате кодирането или да генерирате мобилния ключ директно чрез Clock PMS+.

Предназначение

За по-голямата част от системите с ключови карти е необходимо устройство Clock IoT, което да позволява комуникация между облачните сървъри на Clock PMS+ и локалния сървър на системата за ключови карти.

Обикновено споменатите системи имат локална инсталация - системата е инсталирана на компютър в обекта, който действа като сървър и управлява кодиращите устройства и комуникацията с ключалките на вратите.

В този случай конекторът Clock IoT е необходим за "свързване" на комуникацията между облачния сървър на Clock PMS+ и локалния сървър.

Изисквания

За да се осъществи комуникацията между облачните сървъри на Clock PMS+ и системата за контрол на достъпа, трябва да се уверите, че:

  • системата за контрол на достъпа е напълно инсталирана и конфигурирана (от съответния доставчик)
  • системата за контрол на достъпа е свързана към вашата локална (интернет) мрежа
  • конекторът Clock IoT е постоянно включен и свързан към същата локална (интернет) мрежа като системата за контрол на достъпа.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница