Секция Тарифи - създаване и редакция на тарифи

Променена на: Thu, 30 ноем, 2023 в 3:34 PM

Print

За да стартирате конфигурирането на вашите ценови условия, достъпете монитор '"Управление на тарифи" като от менюто за навигация изберете Настройки->Тарифни планове. Останете в първия таб "Тарифи". Използвайте тази секция за да създавате нови тарифи или да редактирате съществуващите. 

Създаване на тарифи

За да добавите нови тарифи, изберете бутона "+", който се намира в горния десен ъгъл на секция "Тарифи". За да улесним максимално процеса на въвеждане, сме разположили различните полета в отделни табове. Навигацията между тях е изведена в горната част на екрана. Имайте предвир, че някои от тях се видими само при нужда.

Таб "Тарифни планове" 

Можете да изберете един от съществуващите планове или да създадете нов, в който да добавите тарифи. Тарифните планове могат да се разглеждат като "папка", която съдържа определени видове тарифи. Те се използват за ясно разделяне на тарифите за различни цели, което в крайна сметка позволява по-лесно управление. Например, разделянето на вашите тарифи може да се извърши в следните тарифни планове: BAR; OTA; CORP; PROMO/Social; PROMO/Mail; PACK и т.н.

 • Въведете име на новия тарифен план;
 • За новия тарифен план тук можете да посочите дните, които да се отчитат като уикенд, което ви позволява бързо да прилагате различни цени за тези дни, ако по принцип работите със сезонни цени.
 • Изберете валутата за тарифите. 

Таб "Тарифи" 

Ще видите всичките типове стаи. Може да започнете да създавате тарифи за всеки от типовете: 

 • Име - попълнете име на тарифата за редовете, където желаете да създадете нови тарифи. За да въведете повече тарифи към даден тип стая, използвайте бутон "+" срещу името ѝ, за да добавите още редове. Не се притеснявайте ако останат редове без имена - те ще бъдат премахнати. Същото се отнася ако желаете да премахнете някоя от добавените тарифи, просто изтрийте името ѝ.
 • Тип тарифа - изберете тип на тарифата. Може да изберете измежду: Стандартна тарифа, Производна Сума/Процент, Според заетостта.
 • Цена/Процент - за всяка тарифа може да попълните и цената за първият сезон. Ако въведете цена, първият сезон ще бъде създаден автоматично с начална датата 01 Януари от текущата година. В противен случай може да добавите сезоните по-късно през секция “Сезони”.
 • Производна от - ако създавате производни тарифи, може да избирате базовата им тарифа, дори ако тя е измежду новосъздаваните и все още да не е създадена. Подобни тарифи имат след името си (new).
 • Гаранционна политика - изберете гаранционната политика, която да се приложи за резервациите, създадени по тази тарифа. Тук за първи път може да видите и концепцията за попълване на еднаквите стойности. Например, ако гаранционната политика на всичките тарифи ще бъде една и съща, изберете гаранционната политика за някоя тарифа и след това изберете малкия бутон светкавица в началото на полето. В резултат за всички тарифи ще се попълни тази гаранционна политика.

 • Уикенд - въведете цената за уикенд дните на сезона. Използвайте тази опция в случай, когато по принцип прилагате сезонни цени, но уикенд дните в рамките на сезона са на различна цена от останалите делнични дни.

 • На Гост - изберете, ако тази тарифа трябва да бъде "На Гост"

Важно: За производните тарифи, ако създавате първия сезон, въведете разликата в цената (сума или %) между производната тарифа и нейната база.

Таб "Според заетостта"

Oпционален и се появява само ако измежду новите тарифи има "Тарифа според заетостта". В този таб се дефинират "нивата" на тези тарифи.

Таб "Пакети"

 • Начисление - шаблон - изберете (системния) шаблон за начисление, който ще бъде свързан с тази тарифа. Това ще контролира начисленията за настаняване, които се начисляват чрез тази тарифа - ще се прилагат Групата приходи и Категорията, избрани в шаблона за начисление, ще се използва % на данъка, зададен в шаблона за начисление, ще се използва "Текст за печат" на шаблона за начисление  и др.
 • Тарифен Пакет - изберете тарифен пакет, който да се свърже с тази тарифа. По този начин системата ще отдели приходите от допълнителните услуги, включени в пакета (закуска, вечеря, спа и други), от приходите от настаняване. Моля, обърнете внимание, че ако пакетът ви включва храна (например закуска, вечеря), трябва да изберете и храната в падащото меню "Пансион".
 • Туристически данък - изберете режима на туристическия данък (ако такъв е приложим).
 • Пансион - изберете дали при резервиране по тази тарифа са включени хранения. Моля, обърнете внимание, че това е допълнително към тарифните пакети. Ако тарифата е "пакетна" тарифа, която включва напр. закуска и вечеря, трябва да изберете както "Тарифен пакет" (който се използва за разделяне на приходите от настаняване от приходите от F&B), така и "Пансион", така че "Справка изхранване" (за ресторанта) да отразява резервациите (съответно броя хора), които имат съответните хранения.

Таб “Ограничения”

Попълнете ограниченията за всяка тарифа. И тук може да използвате функцията за автоматично попълване. За да видите всички рестрикции, използвайте бутон “Покажи/Скрий всички ограничения”.

Таб "Гост офсети"

Може да добавете офсетите по гости. Тук функцията за автоматично попълване се отнася за целия ред, а не за всяко поле.

Таб "Гост нива"

Опционален и е видим само ако има тарифи, които са маркирани като "На Гост". 

 • Може да добавяте и изтривате нива. Също така сме добавили възможност за разместване на нивата нагоре-надолу, чрез бутончето пред всяко ниво. Така много лесно може да коригирате реда на изчисление, без да се налага да въвеждате нивата отново.
 • Добавили сме и функционалност за копиране на нивата чрез бутоните в долната част. Тази функция работи дори, когато се придвижвате между останалите екрани. Може да копирате нивата от даден сезон и да ги добавите в тарифата и обратно. Така ще спестите много време при въвеждането на еднакви нива в различните тарифи, като просто копирате реда на изчисление от друга готова тарифа.

Таб "Маркетинг & Етикети"

 • Можете да прикачите маркетингов източник/канал/сегмент към дадена тарифа. Когато бъде създадена резервация по тази тарифа, маркетинговите стойности ще бъдат взети и приложени към резервацията (като се има предвид приоритетът).
 • Освен това можете да създавате и прикрепяте "етикети" към тарифите, като ги групирате, което улеснява управлението.

Таб "ОРС" 

Може да изберете дали тарифата е публикувана във вашата Онлайн резервационна система. Тук се попълват и останалите свързани с това полета - Бонус код, ОРС Етикет и Включен % Отстъпка.

Таб "Ъпгрейд"

Изберете тарифите (ако има такива), които ще се използват в алгоритъма за ъпгрейд, за да предлагате ъпгрейд на гостите си в портала MyBooking. Освен това можете да прилагате индекси за ъпсел и да ги включвате в алгоритъма, за да контролирате какво се предлага въз основа на това, което гостът е резервирал първоначално.

Таб "Hurdle"

Изберете дали ще има "Hurdle", контролиращ тази конкретна тарифа, и какъв ще бъде "Hurdle" режимът, в случай че цената падне под зададената в "Hurdle".

Таб "Описание за персонала"

Можете да прилагате вътрешни (служебни) описания на тарифата - например какво е включено в цената, включен ли е данък в цената и в какъв процент, приложим ли е туристически данък. Тези описания са лесно видими и достъпни за всички потребители чрез екрана Тарифи и заетост.

Редакция на тарифи

От секция Тарифи можете също така да:

 • Редактирате много тарифи наведнъж. След като заредите тарифите в екрана, може да изберете една или няколко за редакция. За целта използвайте бутона с молива в горния десен ъгъл. Екранът е подобен на екрана за създаване. Отново може да ползвате функциите за автоматично попълване на еднакви стойности, за да въведете лесно и бързо една и съща стойност на дадено поле за всичките тарифи.
 • Да направите копие на множество тарифи.

  За да копирате тарифи следвайте стъпките:

  • След като сте заредили тарифите, изберете желаните от списъка;
  • От бутон '...' горе в дясно, изберете “Копирай избраните тарифи”;
  • Изберете бутона '+' за добавяне на нови тарифи;
  • В екрана за нови тарифи, попълнете данните в първият таб и преминете към таб “Тарифи”;
  • Натиснете бутона “Постави тарифи”;
  • Може да добавите и още тарифи. Попълнете останалите данни и запишете. Имайте предвид, че се копират само данни за тарифата които може да видите в този екран. Не се копират данни за сезони или дни. Ако копирате производни(дериватни) тарифи, те ще бъдат обвързани с оригиналните тарифи. Ако се налага може да промените връзките на копията.

Лог на промените

Лог на промените за тарифите може да намерите като от бутона '...' изберете Покажи бутон 'Дневник на промените'”.  След това, за да отворите лога, изберете бутона, който ще се появи срещу всяка от тарифите.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница