Секция "Сезони" - функционални възможности

Променена на: Wed, 6 дек, 2023 в 10:07 AM

Print

Сезоните Ви дават възможност да дефинирате цени, рестрикции, офсети по гости и нива на гости, които да важат за определен период от време. За да управлявате сезонни цени, от лентата за навигация в долната част на екран "Управление на тарифи", изберете секция "Сезони".

Как работи функционалността "Сезони"

Ето накратко как работят сезонните цени:

 • За да работите със сезонни цени, е нужно да дефинирате сезони;
 • Всеки сезон се въвежда само с начална дата и условията в него важат до началото на следващия дефиниран сезон;
 • Ако за сезона няма дефинирани рестрикции, офсети по гости и нива на гости, то се използват тези заложени в тарифата. Имайте предвид следните особености:
  • Нива на гостите - цялата схема на нивата се търси от сезона или тарифата. Ако в сезона няма нива, се използва схемата, заложена в тарифата. Ако има поне един ниво, дефинирано в сезона, тогава се използва схемата от сезона;
  • Ограничения и Офсети по гости - всяко поле (офсет или рестрикция) поотделно се търси от сезона, ако в сезона е празно се търси от тарифата.  
Пример: Ако в тарифата има дефиниран офсет за Възрастен1и Възрастен2, а в сезона само за Възрастен1, то офсета за Възрастен1 ще се вземе от сезона, а за Възрастен2 от тарифата.

Секция "Сезони"

Ето как да използвате секция “Сезони”:

 • Първо заредете тарифите, за които искате да конфигураирате сезонни цени;
 • В горния ляв ъгъл (1) на секцията може да смените годината, за която ще редактирате сезоните. Ако не намирате желаната година в списъка, може да я изпишете, като използвате бутон "...";
 • Под годината виждате имената на тарифите, които са заредени в екрана, групирани по типове помещения. Ако кликнете върху името на тарифата, ще отворите екрана за редакция на самата тарифа;
 • В колона "Ниво тарифа" (2) от таблицата, виждате информация за рестрикциите, нивата на гостите и офсетите по гости, заложени в тарифата. Ако кликнете върху тях, отново ще отворите редакция на тарифата и ще може да ги коригирате.
 • Началната дата на всеки сезон, се показва като име на колоната, в която е поместен сезона. За съществуващите сезони, в клетката срещу името на тарифата, се показана информация за рестрикциите, нивата на гостите и офсетите по гости, заложени в тях. 
 • За да добавите нова дата за сезон, използвайте бутон "+" (3), в горният десен ъгъл. Изберете една или няколко начални дати и потвърдете. Имайте предвид, че ако в екрана е заредена само една тарифа и добавите само една дата, автоматично ще се отвори екрана за редакция на сезон. Ако сте добавили колона с грешна дата, просто добавете нова с коректна такава и започнете да конфигурирате сезона в нея. Празната колона ще изчезне, когато приключите работа с тарифите.
 • За да започнете да конфигурирате сезон, кликнете в клетката под съответната дата, в реда на тарифата.

Повече детайли как се конфигурират сезоните вижте в Как да заложим Сезонни цени.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница